Шеста београдска гимназија је основана пре деведесет година.
У разним етапама, пратили смо развој образовног система у земљи, дизајнирајући своју различитост захваљујући посвећеним и успешним професорима и ученицима школе.

„NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS“
„НЕ ЗА ШКОЛУ, ВЕЋ ЗА ЖИВОТ УЧИМО“