Raspored kabineta

Raspored kabineta

Predmeti Brojevi kabineta
Srpski jezik i književnost 112, 114, 116
Strani jezici Engleski 16, 18
Nemački 101 (matični), SUT (pomoćni)
Francuski 201 (matični)
Ruski SUT (matični), 16 (pomoćni)
Latinski jezik,

Filozofija,

Sociologija,

Ustav i prava građana

20, 22
Psihologija 24
Građansko vaspitanje, verska nastava 229, 13, 23
Istorija 25 (matični), 24 (pomoćni)
Geografija 26 (matični), 24 (pomoćni)
Biologija 1, 2
Fizika 103, 110
Hemija 206, 210
Matematika 212, 214, 216
Računarstvo i informatika 218, 219, 220, 221, 222
Likovna kultura 6
Muzička kultura 12

 

Suteren          – SUT

Prizemlje      – 1, 2, 6, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26

Prvi sprat     – 101, 103, 110, 112, 114, 116

Drugi sprat    – 201, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 229