Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ШЕСТУ БЕОГРАДСКУ ГИМНАЗИЈУ 2021. ГОДИНЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 02/20

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА РАДОВЕ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 02/20

ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020. ГОДИНЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА услуга физичко-техничког обезбеђења школе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈАВНA НАБАВKA ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – услуге организације екскурзија ученика

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 2/2019

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 02/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЕКСКУРЗИЈУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА -ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Одлука о додели уговора за извођење екскурзије 2017. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЈН 1/2017 , ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

ОДГОВОР И ПОЈАШЊЕЊА – НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА – У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 63 СТАВ 3 И 4 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Позив за подношење понуда у поступки јавне набавке за услугу извођења екскурзије

Конкурсна документација – Отворени поступак јавне набавке

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ