Смерови и упис

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/2022. године

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2021/2022. годину

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу у 2021/22

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.
На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.
Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник.
Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој
есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу
Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу
  Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на
  државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на
  eID.gov.rs.
  Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља
  и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у
  средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у
  школи.
  Прва активност на порталу је доступна за кориснике од 12. априла и намењена
  је пријављивању полагања пријемних испита за специјализована одељења за
  ученика са посебним способностима и за средње уметничке школе.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021. године

Zbog pada sistema E-upis u toku današnjeg dana nije bilo moguće pristupiti istom kao i slati prijave za upis. 

Obaveštavamo roditelje da će sistem biti otvoren samo za njih narednih dana, a školama od utorka. S tim u vezi potrebno je prilikom popunjavanja prijave popuniti slede podatke:

– smer učenika,

– izborne programe (pogledati na sajtu škole),

– izborne predmete,

– iop,

– jezik nastave,

– drugi strani jezik (onaj koji je učenik učio u osnovnoj školi),

– kontakt podatke roditelja ili staratelja.

Molimo da popunite što više podataka kako bi se isti verifikovali, a ostali preuzeli i potvrdio upis deteta u školu. Ukoliko neki od podataka budu nedostajali ili budu netačni na mejl roditelja/staratelja će stići obaveštenje da verifikacija upisa učenika nije učinjena, tada je potrebno da nas kontaktirate kako bi podaci bili ispravljeni i pravilno uneti.

Za dodatne informacije pozovite od 8,00 do 15,00 broj telefona 011/2412-682 taster 4 ili pošaljite mejl na uprava@vigimnazija.edu.rs

Hvala na razumevanju,

Sekretarijat škole

Poštovani roditelji,

ovim vas obaveštavamo o proceduri upisa učenika I razreda koja će se primenjivati 9 i 10 jula  za one koji su se odlučili na upis u prostorijama škole.

1. U školu ulazi po jedna stranka uz obavezno nošenje zaštitne maske.

2.Pri ulasku će radnik škole meriti temperaturu bezkontaktnim toplomerom.

3. Obavezno je proći preko dezo barijere i dezinfikovati ruke.

4. Nakon obavljenog upisaa napušta se školski obejekat. 

Упис ученика у први разред биће могућ и електронски, преко Портала еУправа. Они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу (9. или 10. јула између 8 и 15 сати), али нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.), осим пријаве за упис.

Приликом уписа ученика у Шесту београдску гимназију бирају се два од четири понуђена изборна програма:

1. Језик, медији и култура

2. Здравље и спорт

3. Уметност и дизајн

4. Примењене науке

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ОДЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења треба да изврше додатне пријаве за конкретну школу коју желе да упишу. То се односи на ученике који уписују Математичку, Филолошку и Карловачку гимназију, као и на ученике са посебним способностима за математику, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудио-визуелну уметност, ученике са посебним способностима за филолошке науке, ученике који део наставе остварују на страном језику, музичке, балетске, ликовне и друге.

Додатна пријава се врши попуњавањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

Попуњену пријаву послати на мејл адресу школе коју желе да упишу. У тексту мејла навести и генерички број који је добијен при онлајн пријављивању. Списак школа са мејл адресама налази се на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/SPISAK-ŠKOLA-ZA-KOJE-SE-POLAŽE-PRIJEMNI-ISPIT-LINK-2.xlsx

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита.

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили, могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc, који предају у школи коју желе да упишу.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године.

Полагање пријемних испита врши се у школи која има одређени образовни програм/профил, сем за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ одељења). За ова одељења пријемни испит ће се организовати у 16 гимназија на територији Републике Србије. Списак школа где ће се полагати пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност.

Предаја спортске документације за Спортску гимназију и одељења ученика са посебним способностима за спорт реализоваће се 8. и 9. јуна у школама које имају ова одељења.

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења ће се пријављивати слањем мејла средњој школи и попунити електронски образац пријаве и у тексту мејла навести генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла месеца. Образац пријаве се налази на сајту министарства ( Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc ). У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија и уписује се у његову књижицу. Ове шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи коју  желе да упишу. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве (списак адреса школа налази се у прилогу).

Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност кандидата.

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линку  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls

Уколико је потребно прилагођавање пријемног испита, молимо навести као напомену у пријави.
Средње школе обрађују документацију кандидата у складу са прописима о заштити података о личности. 
Мејл адреса Шесте београдске гимназије за пријаву ученика је uprava@vigimnazija.edu.rs

АДРЕСЕ ШКОЛА КОЈЕ ИМАЈУ ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Настава у Шестој београдској гимназији реализује се у школској 2018/19 на три смера : друштвено језичком у 4 одељења са 120 ученика,природно математичком у 5 одељења са 150 ученика и рачунарском   1 одељење са  20 ученика.

Упис на друштвено језичком и природно математичком смеру врши се на основу резултата са завршног испита и коначне ранг листе по основу списка жељених школа. Упис на смеру за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику врши се након што кандидати положе посебан пријемни испит са тестирањем из математике а потом  и завршни испит у основној школи .Ранг листа за упис у гимназију формира се на основу укупног броја бодова са пријемног и завршног испита.

Обавештавамо ученике који су поднели пријаву за полагање пријемног истита за специјализовано ИТ одељење да ће се консултације у Шестој београдској гимназији одржати 25.05.2019. године од 8:30 – 10 часова и 01.06.2019. године од 9 – 10:30 часова.

Сви заинтересовани су добродошли!

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ РОДИТЕЉИ/СТАРАТЕЉИ ДА ОД ШКОЛСКЕ 2019/2020  ПРИ УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД НЕЋЕ БИТИ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЉАЈУ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ КАО НИ ДОКАЗ О ПРИЈАВИ ПРЕБИВАЛИШТА У ПАПИРНОЈ ФОРМИ.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2019/2020. године

Шеста београдска гимназија ће и наредне школске године 2019/2020 уписати једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему  се могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита.

Пријемни испит се полаже 02. јуна 2019.године.

Гимназије у којима ће се полагати пријемни за одељење ученика са посебним способностима за информатику и рачунарство (ИТ-одељење) :

 1. Прва београдска гимназија за град Београд
 2. Земунска гимназија (резерва- ако капацитети Прве београдске буду недовољни)
 3. Гимназија „Светозар Марковић“ Суботица за Западнобачки и Севернобачки округ
 4. Зрењанинска гимназија за Севернобанатски, Средњебанатски и Јужнобанатски округ+Кикинда+Бечеј
 5. Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад за Јужнобачки и Сремски округ
 6. Шабачка гимназија, Мачвански и Колубарски округ
 7. Ужичка гимназија, Златиборски и Моравички округ+Бајина Башта
 8. Гимназија у Краљеву за Рашки округ + Косовска Митровица
 9. Гимназија у Крушевцу за Расински округ
 10. Гимназија у Лесковцу за Пчињски и Јабланички округ
 11. Гимназија „Бора Станковић“ у Нишу за Нишавски, Пиротски и Топлички округ
 12. Прва крагујевачка гимназија за Шумадијски и Поморавски округ
 13. Гимназија у Смедереву за Браничевски и Подунавски округ + Ковин
 14. Гимназија у Зајечару за Зајечарски и Борски округ

Ученици се пријављују у гимназији или средњој школи коју желе да похађају.

Образац за пријаву можете преузети у школи или са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. При подношењу пријаве, упишите шифру ученика уколико је ученик добије у основној школи, уколико не, пријаву можете поднети и без шифре али сте у обавези да школи доставите шифру ученика по сазнању исте.

Рок за пријављивање је од 10-17. маја 2019. године од 9.00-14.00 часова.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ У ИНФОРМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИНАЗИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ