Smerovi i upis

Nastava u Šestoj beogradskoj gimnaziji realizuje se u školskoj 2018/19 na tri smera : društveno jezičkom u 4 odeljenja sa 120 učenika,prirodno matematičkom u 5 odeljenja sa 150 učenika i računarskom   1 odeljenje sa  20 učenika.

Upis na društveno jezičkom i prirodno matematičkom smeru vrši se na osnovu rezultata sa završnog ispita i konačne rang liste po osnovu spiska željenih škola. Upis na smeru za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku vrši se nakon što kandidati polože poseban prijemni ispit sa testiranjem iz matematike a potom  i završni ispit u osnovnoj školi .Rang lista za upis u gimnaziju formira se na osnovu ukupnog broja bodova sa prijemnog i završnog ispita.

INFORMACIJE O UPISU U PRVI RAZRED 2018/19

PROGRAM NASTAVE I UČENJA ZA PRVI RAZRED GINAZIJE

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI RAZRED GIMNAZIJE