Смерови и упис

Настава у Шестој београдској гимназији реализује се у школској 2018/19 на три смера : друштвено језичком у 4 одељења са 120 ученика,природно математичком у 5 одељења са 150 ученика и рачунарском   1 одељење са  20 ученика.

Упис на друштвено језичком и природно математичком смеру врши се на основу резултата са завршног испита и коначне ранг листе по основу списка жељених школа. Упис на смеру за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику врши се након што кандидати положе посебан пријемни испит са тестирањем из математике а потом  и завршни испит у основној школи .Ранг листа за упис у гимназију формира се на основу укупног броја бодова са пријемног и завршног испита.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ РОДИТЕЉИ/СТАРАТЕЉИ ДА ОД ШКОЛСКЕ 2019/2020  ПРИ УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД НЕЋЕ БИТИ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЉАЈУ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ КАО НИ ДОКАЗ О ПРИЈАВИ ПРЕБИВАЛИШТА У ПАПИРНОЈ ФОРМИ.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2019/2020. године

Шеста београдска гимназија ће и наредне школске године 2019/2020 уписати једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему  се могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита.

Пријемни испит се полаже 02. јуна 2019.године.

Гимназије у којима ће се полагати пријемни за одељење ученика са посебним способностима за информатику и рачунарство (ИТ-одељење) :

 1. Прва београдска гимназија за град Београд
 2. Земунска гимназија (резерва- ако капацитети Прве београдске буду недовољни)
 3. Гимназија „Светозар Марковић“ Суботица за Западнобачки и Севернобачки округ
 4. Зрењанинска гимназија за Севернобанатски, Средњебанатски и Јужнобанатски округ+Кикинда+Бечеј
 5. Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад за Јужнобачки и Сремски округ
 6. Шабачка гимназија, Мачвански и Колубарски округ
 7. Ужичка гимназија, Златиборски и Моравички округ+Бајина Башта
 8. Гимназија у Краљеву за Рашки округ + Косовска Митровица
 9. Гимназија у Крушевцу за Расински округ
 10. Гимназија у Лесковцу за Пчињски и Јабланички округ
 11. Гимназија „Бора Станковић“ у Нишу за Нишавски, Пиротски и Топлички округ
 12. Прва крагујевачка гимназија за Шумадијски и Поморавски округ
 13. Гимназија у Смедереву за Браничевски и Подунавски округ + Ковин
 14. Гимназија у Зајечару за Зајечарски и Борски округ

Ученици се пријављују у гимназији или средњој школи коју желе да похађају.

Образац за пријаву можете преузети у школи или са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. При подношењу пријаве, упишите шифру ученика уколико је ученик добије у основној школи, уколико не, пријаву можете поднети и без шифре али сте у обавези да школи доставите шифру ученика по сазнању исте.

Рок за пријављивање је од 10-17. маја 2019. године од 9.00-14.00 часова.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ У ИНФОРМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИНАЗИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ