Смерови и упис

Настава у Шестој београдској гимназији реализује се у школској 2018/19 на три смера : друштвено језичком у 4 одељења са 120 ученика,природно математичком у 5 одељења са 150 ученика и рачунарском   1 одељење са  20 ученика.

Упис на друштвено језичком и природно математичком смеру врши се на основу резултата са завршног испита и коначне ранг листе по основу списка жељених школа. Упис на смеру за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику врши се након што кандидати положе посебан пријемни испит са тестирањем из математике а потом  и завршни испит у основној школи .Ранг листа за упис у гимназију формира се на основу укупног броја бодова са пријемног и завршног испита.

ИНФОРМАЦИЈЕ O УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД 2018/19

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИНАЗИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ