Erasmus+ KA229 ,”Clean Danube Clean Black Sea”

Erasmus + projekat KA229 strateško partnerstvo mobilnosti učenika i nastavnika C1 “Clean Danube Clean Black Sea” od 7. do 13. novembra 2021. godine u Budimpešti

Partnerske škole Šeste beogradske gimnazije na ovom projektu su:

Škola domaćin Budapesti Gazdasagi SZC Harsanyi Janos Szakgimnaziuma es Szakkozepiskolaja. Budimpešta, Mađarska. Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Dušče, Turska. Rize Hasan Kemal Yardimci Mesleki ve teknik Anadolu. Rize, Turska. BRG/BORG 15. Beč, Austrija. Liceul Tehnologic Ioan N. Roman. Konstanca, Rumunija.

Cilj projekta je susret partnerskih škola koje su započele saradnju na eTwininng platformi a zatim nakon godinu dana rada na projektu dobile pozitivnu ocenu i odobrenje Evropske komisije za mobilnost učenika i nastavnika. Projektna nastava je usmerena na razvoj ekološke svesti o očuvanju međunarodne reke Dunav i obala Crnog mora. Središte projekta je da se učenici upoznaju sa tretmanom otpadnih voda i njihovom reciklažom kroz fabrička postrojenja za prečišćavanje i kao ponovo čiste odvode se u Dunav što smo videli kroz projektnu nastavu. Korelacija nastavnih predmeta je izvedena tokom sedmodnevne posete Budimpešti u školi Janoš Harsanij i na široj teritoriji Mađarske.

Horizontalni prioritet Erasmus+ projekta: ciljevi zaštite životne sredine i klimatskih promena; inovativne prakse u digitalnoj eri; socijalna i obrazovna vrednost evropske kulturne baštine, njen doprinos stvaranju novih radnih mesta, ekonomskom rastu i socijalnoj koheziji.

Specifični prioriteti: promovisanje međupredmetne saradnje, kreativnosti, inovativnih pristupa učenju i inovativnog okruženja za učenje, mobilnost učenika srednjih škola, razmena materijala na Engleskom jeziku, razvoj međupredmetnih kompetencija i korelacija predmeta Geografije, Istorije, Bilogije, Hemije, Informatike i računarstva, Engleskog jezika, Fizičkog vaspitanja, Likovne kulture, Verske nastave, Građanskog vaspitanja.

C1 ,,Clean Danube Clean Black Sea,, Erasmus + KA229. Učenici Petar Ignjatović, Pavle Milivojević, Ivan Petrović, Danica Jašić i Magdalena Marijanović iz odeljenja 4/7. Profesorke Geografije i Građanskog vaspitanja Ana Kovačević koordinator za Šestu beogradsku gimnaziju, Istorije Dragana Mišić i direktor škole Radisav Milić.


1 dan.

Predstavljanje učesnika projekta i prezentovanje partnerskih škola, država i Podunavlja. Sastanak nastavnika i razgovor o fazama projekta.

Predstavljanje Šeste beogradske gimnazije:

Prezentacija Šeste beogradske gimnazije

Predstavljanje Republike Srbije:

Prezentacija Republike Srbije

Predstavljanje Dunava kroz našu zemlju:

Prezentacija – Podunavlje kroz Srbiju

Poseta 3D galeriji sa raznim interaktivnim optičkim iluzijama.


2 dan.

Panoramsko razgledanje Budimpešte i poseta kulturno istorijskim znamenitostima uz stručno vođenje. Trg heroja sa Milenijumskim spomenikom, muzej lepih umetnosti, Andraši bulevar, Rakoči bulevar, Srpska ambasada, poseta zamku Zamak Vajdahunjad iz 19. veka, javno kupatilo sa termalnom vodom, Budimski dvorac, Ribarski bastion, parlament na Dunavu, Lančani most, Međeri, Elizabetin, Margaretin, Petefi i most Slobode, bazilika Svetog Stefana, mađarska opera, prolaza ispod brda Gelert, fotografisanje Glorijete na Citadeli koja se ovog puta renovirala.

Aktivnost u školi obuhvatala je miksovane međunarodne timove učenika koji su na platformi Canva u kabinetu za Informatiku, zajednički kreirali postere o zagađenju voda i reke Dunav.

Posteri kao rezultat ove aktivnoti

Takmičenje škola u poznavanju reke Dunav. Kahoot kviz.


3. dan

Poseta fabrici za prečišćavanje i tretman otpadnih voda koje se kao prečišćene vraćaju u Dunav, od viška otpada se pravi biogas, električna energija, od izolaovanog peska održava se infrastruktura. Obilazaka je propraćen stručnom prezentacijom predavača i obilaskom fabričkog pogona.

https://www.fcsm.hu/en

Prezentacija za potrebe disiminacije i širenja projektnih rezultata na časovima prema nastavnom planu i programu predmeta Stručnih veća.

Poseta ZOO vrtu i botaničkoj bašti i razgovor učenika u miksovanim međunarodnim timovima.

Ceremonija dodele sertifikata učesnicima projekta.


4 dan

Poseta ,,Muzeju Dunava,, u gradu Estergom uz stručno vođenje, predavanje o istoriji muzeja, zagađenju Dunava, ogledu o izdvajanju zlata iz rečnog korita Dunava, pregled digitalnih mapa i ogledi o dobijanju hidroenergije kroz različite istorijske periode, razvoj brodogradnje na Dunavu u lučkim naseljima, filtriranje vode za piće.

Poseta velikomoravskom zamku i estergomskoj bazilici na granici sa Slovačkom, 50 kilometara severozapadno od Budimpešte, gde je prirodna granica reka Dunav odakle se vidi susedni slovački grad Šturovo. Estergom je bio glavni grad Mađarke u vreme kralja Bele IV.

Poseta Sent Andreji, sastanak nastavnika i miksovana aktivnost učenika, takmičenje u orijentiringu. 1. i 2. mesto timovi Petra Ignjatovića i Danice Jašić.


5 dan

Razgledanje Parlamenta, uz stručno vođenje kustosa, najlepšeg zadnja na levoj obali Dunava. Parlament je najprepoznatljiviji simbol Mađarske u kome se čuva kruna mađarskih kraljeva, obložen je sa 40 kilograma zlata. Po veličini je iza parlamenta u Bukureštu. Gražena je u neogotičkom stilu, visine je 96 metara, gradnja je završena 1904. godine.

Dok smo se šetali kroz srpsku u lici i prolazili pored crkve svetog Đorđa pričali smo o naselju Taban koje su formirale migracione struje vođstvom Arsenija Čarnojevića, u kome su se naselili srpski trgovci i zanatlije, koji su se bavile izradom kože. Nakon toga smo posetili srpsku gimnaziju ,,Nikola Tesla,,. https://www.nikola-tesla.hu/.

Nastavak projekta C2 je u gimnaziji BRG/BORG 15. u Beču u martu 2022. godine.

Hvala na pažnji!

Poklon posetiocima ove stranice su dve crno bela slike Budimpešte rađena u rapidografu a uslikane u ulici Vaci i radnji suvenira za štampu.


Disiminacija i širenje projektnih rezultata dela projekta C1 Budimpešta.

https://youtu.be/hKHG8wCkOBw Fejsbuk stranica projekta

https://youtu.be/uf35ih3Mxd4 Tim iz Srbije. Video klip.

https://youtu.be/hKHG8wCkOBw Tim iz Rizea. Video klip.

Pojedinačni video klipovi na YouTube koji su u ovom izveštaju.

Razgovor i deljenje utisaka na času odeljenske zajednice 4/7.

Prezentacija za predavanja o zagađenju voda i njihovom tretmanu prečišćavanja, usklađena sa nastavnim planom i programom predmeta u školi uz priloženu prezentaciju podeljenu Stručnim većima usko stručne oblasti, npr Prirodnima naukama.

Poster u školi o fabrici za prečišćavanje i tretmanu otpadnih voda kao informativni materijal.

Informisanje članova kolektiva na Nastavničkom veću održanom 16.11.2021. i informacije nastavnicima koji dalje žele da se bave Erasmus+ projektima motivisanih od strane direktora škole. Širenje iskustva, deljenje fotografija i video materijala preko stranice sajta škole. Transparentnost video audio i veb alata kao i priznanja rada učenika koji su dobili sertifikate.

Izveštavanje Učeničkog parlamneta na sednici 23.11.2021. godine.

Izveštavanje roditelja celokupnim izveštajem poslatim mejlom, preko sajta škole i sl.

Ana Kovačević