Prevencija

Decembar:

Edukativni igrani film “Posmatrači” u produkciji RTS-a bavi se problemom trgovine ljudima sa ciljem podizanja svesti o trgovini ljudima, kao i predočavanje načina njene prevencije. Snimljen je uz podršku Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.


Link za mesec novembar odnosi se na onlajn obuke za roditelje:

1. “Šta roditelj treba da uradi kada ima saznanja o nasilju u školi?”  – na ovoj obuci upoznaćete se sa osnovnim procedurama koje treba da
primenjujete ukoliko imate saznanje za nasilje u školama. Osim procedura i zakonskih obaveza, obuka sadrži primere i korisne savete za sve roditelje.
Nasilje u školama je problem koji dotiče sve tri grupe aktera podjednako – decu, zaposlene i roditelje.
Steknite proverena i važna znanja na našoj platformi uz obuke koje su personalizovane i interaktivne. Lekcije su koncizne, sa gejmifikovanim proverama znanja i naš tim se pobrinuo da usvajanje saveta i znanja bude interesantno i efikasno. Ove važne teme možete usvajati kroz pristupačnu formu, igre i rang-liste.
Vaše je samo da počnete.

2. “Kako da pomognem detetu da ne bude meta vršnjačkog nasilja?”- na ovoj obuci upoznaćete se sa korisnim savetima koje treba da primenjujete kako vaše dece ne bi postalo meta nasilja, ali i konkretnim koracima ukoliko imate saznanje za nasilje u školi.
Svi imamo zajednički cilj, da izgradimo bezbedno i podsticajno okruženje i da bismo to postigli, neophodna je saradnja i angažovanje sve tri grupe – dece, roditelja i zaposlenih.
Ovo je obuka koja će roditeljima pomoći u tome, a znanje ćete usvajati na jednostavan, interaktivan i interesantan način! Počnite obuku i uverite se da je Čuvam te pravo mesto za sve roditelje.


Za oktobar:

Edukacija roditelja je ključni faktor u zaštiti dece od digitalnog nasilja, jer što su roditelji više informisani mogu lakše da sprovode nadzor i kontrolu nad sadržajima sa kojima su njihova deca u kontaktu. Pogledajte odličan podkast edukatorke Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu Emine Beković: