Превенција

Линк за месец новембар односи се на онлајн обуке за родитеље:

1. “Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи?”  – на овој обуци упознаћете се са основним процедурама које треба да
примењујете уколико имате сазнање за насиље у школама. Осим процедура и законских обавеза, обука садржи примере и корисне савете за све родитеље.
Насиље у школама је проблем који дотиче све три групе актера подједнако – децу, запослене и родитеље.
Стекните проверена и важна знања на нашој платформи уз обуке које су персонализоване и интерактивне. Лекције су концизне, са гејмификованим проверама знања и наш тим се побринуо да усвајање савета и знања буде интересантно и ефикасно. Ове важне теме можете усвајати кроз приступачну форму, игре и ранг-листе.
Ваше је само да почнете.

2. “Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља?”- на овој обуци упознаћете сe са корисним саветима које треба да примењујете како ваше деце не би постало мета насиља, али и конкретним корацима уколико имате сазнање за насиље у школи.
Сви имамо заједнички циљ, да изградимо безбедно и подстицајно окружење и да бисмо то постигли, неопходна је сарадња и ангажовање све три групе – деце, родитеља и запослених.
Ово је обука која ће родитељима помоћи у томе, а знање ћете усвајати на једноставан, интерактиван и интересантан начин! Почните обуку и уверите се да је Чувам те право место за све родитеље.


За октобар:

Едукација родитеља је кључни фактор у заштити деце од дигиталног насиља, јер што су родитељи више информисани могу лакше да спроводе надзор и контролу над садржајима са којима су њихова деца у контакту. Погледајте одличан подкаст едукаторке Националног контакт центра за безбедност деце на интернету Емине Бековић: