Školske novine

Školske novine možete pogledati na sajtu ŠESTAR , a ovo i buduća izdanja možete naći na sajtu škole u VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA.

USKORO PRVO ŠTAMPANO IZDANJE!!!