UNESKO klub

 

Drapeau UNESCOUNESKO klub Šeste beogradske gimnazije okuplja učenike škole s ciljem da pruži učenicima sticanje neophodnih znanja, umenja i veštine iz domena nauke, obrazovanja, kulture, trajnog razvoja, zaštite životne sredine i očuvanja kulturnih vrednosti i prirodnog dobra.

Svoje aktivnosti klub realizuje od 15. septembra 2003. godine kada je na inicijativu koordinatora škola pristupila Asocijaciji pridruženih škola UNSEKO u obrazovanju za međunarodnu saradnju. Aktivnosti na realizaciji principa misije u pogledu edukacije mladih i njihovom angažovanju na očuvanju interkulturne dimenzije stvaranja novog sveta, uslovile su članstvo UNESKO kluba škole u Svetsku Federaciju UNESKO klubova u Parizu. 23. juna 2007. godine.

Izbor nastavnih sadržaja zasnovan je na funkionalnim didaktičkim principima koji omogućavaju sticanje znanja, umenja i veština, jačanje interesovanje učenika za istraživačkim radom kao i razvijanje sopstvenog nacionalnog, evropskog i svetskog identiteta. Sloboda u izboru tema omogućuje da se metodički i sadržajno uravnoteženo izlazi u susret obrazovnim i saznajnim potrebama učenika razvijanjem spremnosti za funkcionalno korišćenje stečenog znanja. Učešćem u vršnjačkoj edukaciji i istraživačkim studijskim putovanjima utemeljili smo sopstveni identitet projektne nastave.

Plan u osnovi prati rad Nacionalne komisije za UNESKO, UNESKO kluba Beograd, Kluba za UN Srbije, Srpskog geografskog društva, Razvojnog centra Ruskog geografskog društva u Srbiji, Evropskog pokreta u Srbiji, klubova i sekcija škola saradnika i drugih relevantnih institucija i strukovnih udruženja.

Nosioci aktivnosti su svi zainteresovani učenici škole.

Festival nauke

Članovi kluba, zajedno sa članovima hemijske sekcije, posetili su XII Festival nauke sa temom „Zemlja budućnosti“. Naročite ipresije je ostavilo predavanje fransuskog istraživača Antona Delforža. Tema predavanja je bila „Da li roboti mogu da nas čuju“. Njegov zadatak je bio da kreira matematičke modele i kompjuterske programe koji pomažu robotima da razumeju ono što su čuli sopstvenim ušima, odnosno mikrofonima i da reaguju na primljene informacije. Demonstracija je pokazala praktičnu primenu informatičkih znanja.

1 predavač

 

 

 

 

 

 

Drug nije meta

Vršnjački edukatori Mihajlo, Lena, Aleksa, Nikola, Bogdan, Bojana i Teodora, odeljenja 2-5, nastavili su započetu akciju promovisanja sprečavanja konflikata, širenja drugarstva, prijateljstva i poštovanja među vršnjacima. Ovogodišnja akcija „Podeli prijateljstvo“ održana je 28. novembra, s ciljem afirmacije zajedništva i učenja mladih o značaju deljenja. Organizacija „Drug nije meta“ je za učenike škole priremila rančeve prijateljstva, sa poklonima tako što su sadžaj jednog ranca dela dva učenika.

1

32

 

 

 

 

 

GEOGRAFSKI DIKTAT

Članovi UNESKO kluba škole učestvovali su  11. novembra u realizaciji IV Geografskog diktata Ruskog geografskog društva u Ruskom centru za nauku i kulturu u Beogradu. Ove godine manifestacija je održana u 60 država širom sveta. Učenici naše škole i drugi građani, mogli su da provere svoje znanje o ruskoj geografiji i društvu.

Pre realizacije testa svi prisuti imali su priliku da pogledaju  video-materijal o prirodnim lepotama i neverovatnim pejzažima Rusije. Test se sastojao iz tri dela, odnosno 30 pitanja iz oblasti osnovnih geografskih pojmova i termina vezanih za Rusiju, ali i geografskih znanja do kojih se dolazi na osnovu opšteg znanja o geografiji ove najveće zemlje sveta. Učesnici su mogli da biraju jezik na kome će raditi test, što je onima koji znaju ruski jezik, bila dodatna prilika da provere svoje znanje.

1

45

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVALI –praznik svetla

U Galeriji Dečjeg kulturnog centa, 7. novembra članovi kluba su prisustvovali obeležavanju Davali – praznika svetla kao najvažnije sile života koji se slavi u celoj Indiji. Prigodnu izložbu mladih umetnika iz Indije je otvorio NJ.E. Subrata Batazardži, ambasador Indije. O prazniku i uticaju na ritualni život stanovnika Indije govorio je dr Aleksandar Petrović koji je predstavio svoju knjigu „Indija, zemlja svetlosti“.

12

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. godina UNESKO kluba škole

Povodom obeležavanja 15. godina UNESKO kluba škole priređena je retrospektiva aktivnosti i radova učenika na istraživanju kulturnoistorijskog nasleđa i prirodnih vrednosti Srbije i Evrope,  tokom ovog dugogodišnjeg perioda.

Naša škola je 15. septembra 2003. godine postala članica ASP škola a UNESKO klub škole 2007. punopravni član Federacije UNESCO klubova u Parizu. Aktivnosti kluba okupljaju učenike svih razreda škole na realizaciji postavljenih ciljeva projektne nastave i vršnjačke edukacije.

Izožba

Letnji kamp

Učenik Dimitrije Petrović je od 08. avgusta 2018. godine predstavljao UNESKO klub škole i Federaciju UNESKO klubova Srbije u  realizaciji letnjeg kampa Evropske federacije UNESKO klubova i Nacionalne komisije za UNESKO Rumunije na Univerezitetu u Bukureštu „Dimitri Cantemir“ na temu „Svetska baština i vaspitanje za održivi razvoj“. Tom prilikom je predstavio naš doprinos razvoju organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu  na nacionalnom nivou i aktivno učestvovao u planiranim sesijama skupa.

deo tima

prijatelji priznanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvorski kompleks

Članovi UNESKO kluba škole su u okviru posete Dvorskom kompleksu na Dedinju obišli dve primarne rezidencije – Kraljevski dvor i Beli dvor, kao i dvorsku kapelu Svetog apostola Andreja Prvozvanog.

Posetioci su imali priliku da sretnu i pozdrave prestolonaslednika Aleksandara II Karađorđevića i princezu Katarinu.

Beli Dvor

Kraljevski Dvor-plavi salon

Kraljevski dvor

Drug nije metalogo akcije

Članovi kluba učestvovali su 17. maja na Drugoj konferenciji o vršnjačkom nasilju „Drug nije meta“ održanoj u Domu omladine. Pozvani smo da tokom sledeće godine uzmemo aktivno učešće u realizaciji akcije „Podeli prijateljstvo“ koja za cilj ima prevenciju vršnjačkog nasilja kroz afirmaciju zajedništva i razvoj empatije i učenja dece da dele sa drugima i poštuju tuđe potrebe.

ekipa

Resava

Aktivisti kluba bili su učesnici i vršnjački edukatori prolećnog izleta Stručnog veća prirodnih nauka koji je obuhvatio posete Resavskoj pećini, manastiru Manasija i Prirodnjačkom centru u Svilajncu. Svoja istraživanja prirodnih, kulturnih i istorijskih odlika Resave predstavili su svim učesnicima tokom realizacije celodnevnog programa obilaska.

Manastir Manasija

Resavska Pećina

Prirodnjački centar u Svilajncu

 

 

 

 

 

Beograd s reka

Tokom maja članovi kluba su izučavali znamenitosti rodnog grada. Realizacijom projekta „Beograd s reka“ 11. maja uživali su u lepotama grada plovidbom Savom i Dunavom pored Kalemegdana, oko Velikog ratnog ostrva do Gardoša, zatim ispod savskih mostova i „Beograda na vodi“ do Ade Ciganlije.

IMG_4130 IMG_4180

 

 

 

 

 

 

IMG_4301 IMG_4378

 

 

 

 

 

 

Metropole na obalama Dunava

Za prolećno studijsko putovanje izvršene su uobičajene pripreme istraživanjem istorijskog razvoja, tradicije, kulture i običaja stanovnika Budimpešte, Bratislave i Beča. Istraživanje je obuhvatilo i znamenitosti Graca i Maribora, koje smo takođe posetili.

IMG_3784 Grac

 

 

 

 

 

 

Trg Marije Terezije

 

Šembrun

Belvedere

BratislavaBudimpešta

 

 

 

 

MEĐUNARODNA AKCIJA „GEOGRAFIČESKIЙ DIKTANT“

U saradnji sa Razvojnim centrom Ruskog geografskog društva u Srbiji posetili smo izložbu fotografija iz arhive Ruskog geografskog društva i učestvovali u međunarodnoj akciji „Geografičeskiй diktant“ koja ima za cilj upoznavanje prirodnih, istorijskih i kulturološko-demografskih odlika Rusije.

Učesnici

Nauka kroz zabavu

Članovi kluba škole su u noći istraživača 29. septembra u Galeriji nauke i tehnike SANU posetili izložbu „Nauka kroz zabavu“. Izložba je postavljena u cilju promocije prirodnih nauka. Prikazani su interaktivni eksperimenti iz oblasti optike, svetlosti, magnetizma, elektrostatike i superprovodnosti. Učenici su imali priliku da demonstriraju oglede i učestvuju u istraživanju različitih fizičkih fenomena.

Nauka kroz zabavu

Dan zaštite ozonskog omotača

Šesta beogradska gimnazija bila je domaćin regionalnog susreta „Muzikom za novi početak“ gimnazija glavnih gradova bivših republika SFRJ. Tom prilikom je 16. septembra obeležen Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača postavljanjem izložbe radova učenika svih škola učesnica na temu „Zaštitimo našu planetu“.

Izložba likovnnih radova