УНЕСКО клуб

 

Drapeau UNESCOУНЕСКО клуб Шесте београдске гимназије окупља ученике школе с циљем да пружи ученицима стицање неопходних знања, умења и вештине из домена науке, образовања, културе, трајног развоја, заштите животне средине и очувања културних вредности и природног добра.

Своје активности клуб реализује од 15. септембра 2003. године када је на иницијативу координатора школа приступила Асоцијацији придружених школа УНСЕКО у образовању за међународну сарадњу. Активности на реализацији принципа мисије у погледу едукације младих и њиховом ангажовању на очувању интеркултурне димензије стварања новог света, условиле су чланство УНЕСКО клуба школе у Светску Федерацију УНЕСКО клубова у Паризу. 23. јуна 2007. године.

Избор наставних садржаја заснован је на функионалним дидактичким принципима који омогућавају стицање знања, умења и вештина, јачање интересовање ученика за истраживачким радом као и развијање сопственог националног, европског и светског идентитета. Слобода у избору тема oмогућује да се методички и садржајно уравнотежено излази у сусрет образовним и сазнајним потребама ученика развијањем спремности за функционално коришћење стеченог знања. Учешћем у вршњачкој едукацији и истраживачким студијским путовањима утемељили смо сопствени идентитет пројектне наставе.

План у основи прати рад Националне комисије за УНЕСКО, УНЕСКО клуба Београд, Клуба за УН Србије, Српског географског друштва, Развојног центра Руског географског друштва у Србији, Европског покрета у Србији, клубова и секција школа сарадника и других релевантних институција и струковних удружења.

Носиоци активности су сви заинтересовани ученици школе.