ЕУНС – АЕДЕ

EUNS

Оснивачка скупштина

Slika128.2.2014.године у Шестој београдској гимназији одржана је Оснивачка скупштина Европског удружења наставника Србије (EUNS), првог струковног удружења наставника Србије које је под окриљем AEDEa (Association Européenne des Enseignants), које окупља све националне секције европских земаља.
Са око 30 колега ентузијаста из Београда, али и осталих градова Србије – Ниша, Шапца, Врбаса, Новог Сада, Пожеге усвојен је Оснивачки акт, као и Статут Удружења које ће у домаћи образовни системSlika2 постепено  укључити европске тековине, али и нашим колегама и ђацима пружити прилику да иду у корак са образовним тенденцијама у Европи.
За председника је изабран директор Шесте гимназије, гдин.Раде Зејак као иницијатор идеје која је проистекла из успешних контаката са председником AEDEа гдин.Silvanom Marseglia и након успешног учешча Шесте београдске гимназије у европском пројекту European Studies Programe који повезује преко 250 школа широм Европе.

Ставови и циљеви EUNS укратко су изражени у следећем

1.       Промовисање европске идеје и потребе европских интеграција у области образовања.
2.       Јачање партнерства и сарадње између европских образовних институција и институција РепуSlika3блике Србије.
3.       Унапређивање образовног система Републике Србије уз промовисање и примену позитивних  примера образовне праксе са националног и европског нивоа.
4.       Организовање стручних, научних скупова, конгреса, домаћих и међународних конференција који имају за циљ размену искустава и промовисање европских идеја и стандарда у области образовања.
5.       УкЉучивање у партнерске међународне пројекте и реализација истих.
6.       Популаризација учења страних језика и упознавања са другим културама кроз размену ђака, студената и наставника.
7.       Размена искустава и информација о различитим образовним системима у оквиру европског континента.
8.       Развијање свести о основама и заједничким циЉевима европске културе како би и одрасли и млади били образовани да живе заједно у демократском и мултикултуралном друштву.
9.       Промовисање свести о праведној социјалној и културној политици како би јачало интересовање за европску заједницу.
10.   Упознавање са механизмима функционисања европских институција и структура.
11.   Промовисање идеје једнакости у читавој Европи без обзира на пол, етничко порекло, социјалну и културолошку позадину.
12.   Проналажење метода којима се подстиче иницијатива прихватЉива свима који поштују јединство у различитости.
13.   Развијање свести о интересу за активном улогом младих ради остваривања заједничких циљева полазећи од локалног, националног, европског и глобалног значаја у оквиру образовног система.
14.   Примена и унапређивање ИКТ-а у образовању, а исти ће бити промовисани кроз семинаре, пројекте, међународну сарадњу и остале облике размене искуства са колегама из Европских земаља. Свакодневна искуства и потребе упућују на тесну сарадњу са европским институцијама, а ово је прилика која се не сме пропустити ради будућности нашег образовања.

Национална секција била је активни учесник на конгресуу Страсбуру у новембру 2014.Конгрес је отворио председник Silvano Marselja.
Националну секцију колегама из Италије, Аустрије, Белгије, Француске, Енглеске, Немачке, Румуније, Молдавије, Шпаније,  Грчке, Холандије, Луксембурга, Пољске, Швајцарске, Ирске, Бугарске, Мађарске, Грчке, са Кипра и Малте представио је Раде Зејак  истичући  потребу евроинтеграција у области образовања и спремност  ЕUNS-а  да допринесе Европској идеји кроз сарадњу са колегама из 26 земаља чланица, најстаријег удружења из области образовања, АЕDЕ-а. Након презентације и званично је уследио пријем ЕUNS-а у АЕDЕ уручењем  сертификата о пријему од стране председника Silvаnа Маrsеlје.

Slika4

Активности

Европско удружење наставника Србије је придружна чланица Европског удружења наставника. У том својству, EUNS ће покушати да одговори на потребе и захтеве модерног образовања које у Европи и свету поприма нове форме и прилагођава се захтевима глобализованог друштва. Фактори који битно мењају услове образовања су, најпре, мултиетничке и мултукултуралне учионице у којима најпре треба помирити разлике а затим градити основе за ново, здраво друштво 21.века. Други моменат су нове технологије без који су модеран живот, па тако и модерно образовање, непотпуни. Методе рада мењају се у истом правцу и пред стручну јавност стављају нове изазове.
Сведоци смо ових промена, а EUNS ће пратити трендове и покушати да приближи позитивне примере из праксе који су примењиви у нашем школству кроз активности, трибине, семинаре, стручне скупове,предавања, пројекте како за чланство, тако и за ђаке.
Уколико у нашем раду препознајете простор за своје идеје у овом домену, биће нам драго да пружимо подршку и омогућимо да шира стручна јавност буде обавештена на адекватан начин.

Председник AEDE-a Silvano Marselja у Београду (август 2014.)

Европско удружење наставника Србије је имало част и задовољство да од 27.8. до 30.8.2014.године у Београду угости  гдина. Silvana Marselju, председника  Европског удружења наставника (AEDE).

За време званичне посете уприличени су сусрети са члановима EUNS, представницима Одбора за  образовања Скупштине Републике Србије и министром просвете и науке др.Срђаном Вербићем. Домаћини гдину. Marselji испред EUNS  били су председник УО Раде Зејак и заменица Сандра Плазибат.

Slika5

Трибина „Положај и улога наставника у образовним системима Србије и Европе“ (јануар 2016)

Slika6

Slika7

 

 

 

 

 

 

Slika8Slika9

ЛИНК за известај са Трибине http://www.euns-aede.rs/wp-content/uploads/2016/10/Tribinajanuar-2016.docx

Састанак комитета удружења AEDE одржан је у Риму 22. и 23. марта 2017. године

Slika10

Slika11

Slika12

Slika13

 

 

 

 

 

 

Од 24.-26.3. 2017.године у Риму одржан је редовни састанак комитета Европског удружења наставника (AEDE) у коме је Србија узела учешће.

Наиме, од дана пријема у AEDE, српска национална организација Европско удружење наставника Србије (EUNS) има и своје представнике у Европском удружењу и то кроз рад комитета. Представници су председник EUNS, Раде Зејак и заменик председника, Сандра Плазибат.

Рад комитета у Риму почео је обраћањем председника Silvana Marselje који је дао предглед активност организације у предходном периоду. Нагласак на овом састанку био је на проблемима проузрокованим миграцијама у Европи, као и статусом избеглица и њиховом укључењу у редовне токове живота у Европи, заједно са образовањем.

Европски комитет донео је и финалну резолуцију у којој јасно исказује

  • посвећеност свим облицима обука и образовања који имају за циљ да створе слободне грађане у демократским оквирима ЕУ. Такође,
  • обавезује се да да свој глас новој младој генерацији која је у овом моменту немоћна против незапослености, друштвених интеграција и безбедности,
  • да настави добру сарадњу са свим европским институцијама и активно учествује у свим иницијативама које иду у овом правцу,
  • да настави са својим активнстима и да подстрек националним и европским друштвеним снагама које ће наставити да се боре за европску федерацију.

Представници EUNS на састанку са Министром просвете, науке и технолошког развоја.

Представници  EUNS, Раде Зејак и Сандра Плазибат били су на састанку са министром просвете,науке и технолошког развоја, Младеном Шарчевићем дана 10.04.2017. године. Том приликом је Министар добио информације о закључцима са састанка комитета удружења AEDE одржаног у Риму 22. и 23. марта 2017. године.

Slika14

Трибина EUNS-AEDE „Гимназијско образовање у региону и европске перспективе“, 21.04.2017.

Трибина EUNS-AEDE „Гимназијско образовање у региону и европске перспективе“ заказана је за 21.04.2017. године у 15:30 сати у сали Г.О.Звездара, Булевар краља Александра 77. Slika15

У оквиру првог  сусрета гимназија главних градова земаља региона у организацији VI београдске гимназије и EUNS-AEDE, овом скупу су присуствовали господин Silvano Marseglia председник AEDE-а и потпредседник Vasile Nicoare, они су заједно са председником EUNS-a Радетом Зејаком  21.04.2017. примљени у Министарству просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије од стране помоћника министра господина Александра Пајића .У разговору је истакнуто да Министарство подржава рад AEDE-а и EUNS-а и регионалну сарадњу као део Европских интеграција.На састанку са директорима гимназија из региона закључено је да ће у наредном период AEDE радити на формирању националних секција у Црној Гори, Македонији, БиХ, Хрватској и Словенији  и да ће се заједнички радити на промовисању Европских вредности и идеја.

Slika16

Slika17