Projekti

Projekat ,,Beyond borders“ u okviru RYCO-a Regionalne integracije mladih zemalja Zapadnog Balkana realizovan je od 11. do 14. oktobra 2018. u Prvoj gimnaziji u Sarajevu, uz učešće gimnazije iz Podgorice ,,Slobodan Škerović“ zatim ,,Josip Broz Tito“ iz Skoplja i Šeste beogradske gimnazije.

Vršnjački edukatori su bili učenici iz sarajevske gimnazije na teme Evropska unija i Ljudska prava. Nakon četvorodnevne obuke maturanti naše škole Bojana Stošić 4/3, Sara Đurđević 4/3, Dimitrije Petrović 4/3, Sonja Božović 4/6 i David Đumić 4/9 stekli su sertifikate.

Tokom oktobra i novembra u našoj školi na ČOZ-u učenici će ove radionice predstaviti na srpskom i engleskom jeziku kao i svoje utiske o multikulturalnosti i socijalnom dijalogu.

Učenici partnerskih škola u se družili u porodicama domaćina, obilazili znamenite objekte Sarajeva, posetili pozorišnu predstavu, imali panoramsko razgledanje žičarom, obučavali u kabinetima Prve sarajevske gimnazije, prezentovali svoje sadržaje ,,EU i Ljudskih prava“ u SRC Ajdinović stekli sertifikate kao edukatori svojih škola što je obezbedila Prva gimnazija iz Sarajeva kao nosilac projekta.

 

Nastavnica kordinator za RYCO Kovačević Ana

Nastavnica saradnik projekat Perić Jasna

IMG-53e9cf24ac06e732498c56130312ef3e-V

IMG-20181013-WA0054IMG_20181012_144017

 

 

 

 

 

 

IMG-20181013-WA0022IMG_20181013_131813

 

 

 

 

 

 

IMG_20181013_132202 (1)IMG_20181013_132043

 

 

 

 

 

 

IMG_20181013_131645IMG_20181013_131300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG-fc51524652bd543d5cbcc95caf5001a9-VIMG-14d9a491615fdc7c265be708e8c0222e-V

 

 

 

 

 

 

U toku drugog polugodišta 2015.-2016.godine u školi je započet i realizovan prvi deo projekta „Ram za Šekspira“1posvećen obeležavanju 400 godina od smrti ovog književnog velikana. Projekat je obuhvatio brojne predmete, kao i brojne učesnike, od profesora preko saradnika iz drugih institucija, 8182689do učenika koji su sa puno entuzijazma uzeli učešće u aktivnostima.

Na spisku planiranih i realizovanih aktivnosti nalazi se 14 dešavanja.

Autor i koordinator projekta je prof.engleskog jezika u školi, Sandra Plazibat, a istovremeno i učesnik u nekim aktivnostima. U istom su učestvovale kolege (po redosledu aktivnosti): Ana Kovačević, prof. geografije,2Željko Matić, prof. istorije, Jovana Nikolić, prof.engleskog jezika, Dragana Branković-Srzić,prof.hemije,3Duška Kisin, prof.muzičke kulture, 4Goran Mihajlović,prof.engleskog jezika, Danijela Vujisić, prof.srpskog jezika i književnosti, 9599185Ljiljana Malović-Kozić, prof.filozofije, 5Aleksandra Jarić,prof.engleskog jezika, Vesna Radović,prof.engleskog jezika, Tamara Krečković, prof.srpskog jezika i književnosti,3499294Ana Stojiljković,prof.engleskog jezika. Uroš Tepavac,prof.likovne kulture, ispratio je pojedine aktivnosti likovnim rešenjima za postere,a za potrebe svojih aktivnosti plakate su radile i koleginice Ana Kovačević i Jovana Nikolić, kao i koordinator. Posebnu zahvalnost dugujemo štampariji TAFFLINE, roditelja iz odeljenja II3 za izradu postera koji su ostali da krase kabinete škole.

Klikom na hiperlink 7pogledajte sajt na platformi weebly.com, koji je dizajniran za potrebe projekta. Na sajtu se nalaze materijali, fotografije i video zapisi kao trajana svedočanstva svega što je urađeno.

Projekat je okončan kvizom u kojem su se đaci takmičili u poznavanju tema koje su se našle na sajtu projekta. 6

European Studies Project (ESP)european-studies-project

Prvi projekat kojim je počela saradnja Šeste beogradske gimnazije sa evropskim kolegama bio je European Studies Project (ESP).

Sarađivali smo sa školama  iz Slovenije, Švedske, Severne Irske i  Republike Irske.

U okviru projekta naši  učenici  su imali priliku da međusobno sarađuju i razmenjuju iskustva sa svojim vršnjacima na  teme promocije tolerancije, međusobnog razumevanja i poštovanja drugih kultura. Kroz isti, učenici su imali priliku da razvijaju veštine kao što su veština komunikacije, prezentacije, istraživačkog rada i saradnje radi rešavanja nekog zadatka. Za zadatke je bila neophodna kompjuterska pismenost i znanje Engleskog jezika koji je i zvaničan jezik projekta.

Organizator projekta je ponudio materijale koji su inkorporirani u nastavu Građanskog vaspitanja, a tiču se institucija EU, načina na koji ona funkcioniše, putovanja unutar EU, mogućnosti studiranja i zaposlenja u istoj, istorijata zajedničke valute, karakteristika zemalja koje je čine, itd., itd.

Mišljenja kolega koji su učestvovali u projektu

prof.Branka Mitrović: ” Učenici su dosta lepo reagovali, naročito u odeljenjima iz kojih su bili vršnjački predavači.  Većina učenika želi da radi i zanimljivo im je da  komuniciraju na engleskom jeziku.” (prof.građanskog vaspitanja)

prof Saša Stajčić ”Što se tiče povratnih reakcija, skupili smo dosta poruka na papirićima. Svasta se tu može pročitati, ali mislim da su bili iskreni. Dobra ideja je da učenici prezentuju program. Iako ih s jedne strane neki vršnjaci neće shvatiti ozbiljno, s druge strane se stvara relaksiranija atmosfera za rad.”(prof.građanskog vaspitanja)

Mišljenja učenika

ESP1

“Sve u svemu, verujem da su časovi koje smo imali do sad bili uspešni.  Mnogi ljudi su mi prišli i pitali koja je sledeća tema i kada će biti sledeći čas.  Učenje kroz igre i kvizove je interesantno i uživamo u njima. „ (Marija Dejanović III2)

“Svi učenici su potvrdili da su im časovi pomogli da poboljšaju komunikaciju i timski rad, kao i znanje Engleskog jezika i opšte znanje o EU i njenoj misiji.” (Lana RadnićI1)

Od 8.do 10. marta 2013.godine  Šesta beogradska gimnazija učestvovala je na ESP (European Studies Programme) konferenciji u Dablinu kao jedini predstavnik Srbije u jednom evropskom obrazovnom projektu, zahvaljujući kontaktu sa AEDE-om(Association Europeenne de Ensignants) .
Sa kolegama iz partnerskih  škola napravljen je plan aktivnosti za sledeću školsku godinu. Za učešće na konferenciji dobijeni su sertifikati.

Svi rezultati rada, radionica i ostalih aktivnosti postavljeni su na platformu ES projekta i na taj način razmenjeni sa kolegama i organizatorima i tako učinjeni dostupni javnosti.

Učenici su za angažovanje u projektu dobili sertifikate direktno iz Dablina.

Kao finalna aktivnost upriličena je  video konferencija 9.maja2013.godine , na Dan Evrope, zajedno sa partnerskom školom iz Maribora Anton Martin Slomšek na  temu“What Europe means to us”. Učenici su pripremili prezentaciju  i u dogovoreno vreme predstavili svoje viđenje Evrope  drugovima iz Slovenije sa kojima  su predhodno uspostavili kontakte preko društvenih mreža i Skype servisa.

Sa slovenačkim partnerom planirana je i realizovana razmena učenika tokom 2013-2014 godinu obzirom da je cilj projekta  upoznavanje sa Evropom i upoznavanje evropskih tekovina.

ESP2

ESP3

LanaRadnić
„Naš put u Sloveniju  za mene predstavlja jedno neočekivano divno iskustvo. Imala sam priliku da upoznam osobe koje su me potpuno iznenadile posvećenostu  i predanošću svemu što rade, bilo da je to škola, posao ili obične svakodnevne radnje. Nisam mogla ni da predpostavim da  dva, po  mišljenju mnogih,bliska naroda mogu toliko razlikovati, što mi se puno dopalo jer sam imala priliku da na par dana potpuno promenim način života i uživam u tome. Pored ljudi, Sloveniju posebnom čine i prelepe građevine,čiste ulice,priroda koje je maksimalno očuvana u gradu i posvećenost ljudi da se  ta idila i očuva.  Prelepe utiske nosim iz Slovenije i nadam se da ćemo i mi našim drugarima prirediti tako lep ugođaj kao  što su oni nama.“

ESP4

ESP5

U uzvratnu posetu našoj školi  došlo je četrnaest učenica iz Maribora koje su bile smeštene kod svojih domaćina.

Realizovan je veoma ambiciozan program koji je obuhvatio posete i obilaske značajnih kulturno-istorijskih spomenika, jednodnevni izlet  do Novog Sada i Sremskih Karlovaca, kao i neformalni provod u gradu sa domaćinima.

Poseta j eostala zabeležena u dnevnom listu Politika od 11.4.2014.god. (SLIKA U ATTACH.) koji je u par rečenica i fotografijom preneo  ovu priču javnosti.

U okviru ES projekta 2014-15 školske godine organizovana je uzajamna razmena kolega koji su proveli četiri dana u školama  domaćinima u Mariboru i Beogradu. Razmene su organizovane u periodu od 20.4.do 23.4.2015.godine.

Link za RTS izvestaj http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/1493571/eu-u-ocima-gimnazijalaca.html

politika

PREZENTACIJA “MATURA U MOJOJ ŠKOLI”

 Matura u mojoj školi

Fondacija Tempus, u sklopu podrške razvoju sektora obrazovanja i učešća u Erazmus+ programu podržala je naš projekat „Matura u mojoj školi“. Projekat KA1 obuhvata mobilnost nastavnog i nenestavnog (direktor) osoblja u cilju sticanja iskustva učenja i držanja nastave u drugim državama posmatranjem (Job shadowing) na radnom mestu pripreme za sprovođenje državne mature.

Partner je Gornjogradska gimnazija iz Zagreba.

Projektni tim čine zaposleni obeju škola zaduženi za realizaciju projekta iz sledećih oblasti: direktori, nastavnici opštih predmeta (maternji jezik i matematika) i nastavnici izbornih predmeta (geografija i biologija). Projekat se sprovodi od 20. avgusta 2018. godine do 19. avgusta 2019. godine u tri faze: pripremne aktivnosti, aktivosti mobilnosti i disiminacija.

Nastavničkom veću je predočen program projekta kao i uslovi za apliciranje kolega iz škole. Takođe, sve kolege navedenih predmeta su obaveštene o obavezama učesnika, profilu i kriterijumuma za izbor kandidata, proceduri selekcije i roku za prijavu. Obrazložen je sadržaj prijave, način selekcije i objava rezultata. Budući članovi tima su upoznati sa obavezama mobilnosti i disiminacije. Svi članovi kolektiva koji budu učestvovali u realizaciji projekta dobiće Europass mobility document koji svedoči o znanju, veštinama i iskustvima stečenim tokom mobilnosti u državi članici EU.

Ovaj projekat je od velikog značaja za našu školu jer će nam pružiti neophodna saznanja za pravovremenu i adekvatnu pripremu učenika za državnu maturu. Disiminacijom želimo  da uključimo i druge relevatne institucije i gimnazije kako bi stečeno iskustvo i veštine širili među kolegama.

Veliki rat

http://velikirat.vigimnazija.edu.rs

 

Internest u Šestoj

http://internest.vigimnazija.edu.rs/

 

U toku drugog polugodišta 2015.-2016.godine u školi je započet i realizovan prvi deo projekta „Ram za Šekspira“ posvećen obeležavanju 400 godina od smrti ovog književnog velikana. Projekat je obuhvatio brojne predmete, kao i brojne učesnike, od profesora preko saradnika iz drugih institucija, do učenika koji su sa puno entuzijazma uzeli učešće u aktivnostima.

Klikom na link posetite sajt koji prati ceo projekat!

www.ramzasekspira.weebly.com