Kontakt

Kontakt telefon: +38111 2412 682

VD DIREKTOR ŠKOLE

Radisav Milić direktor@vigimnazija.edu.rs

POMOĆNIK DIREKTORA

Željko Matić pomocnik@vigimnazija.edu.rs

 STRUČNI SARADNICI

Ljilja Živanić, psiholog psiholog@vigimnazija.edu.rs

Dubravka Radošević, pedagog pedagog@vigimnazija.edu.rs

SEKRETAR

Milena Mladenović sekretar@vigimnazija.edu.rs

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Ružica Filipović racun@vigimnazija.edu.rs

BLAGAJNIK

Mirjana Jovičić uprava@vigimnazija.edu.rs

ADMINISTRATIVNI REFERENTI I REFERENTI ZA UČENIČKA PITANJA

Garić Zorana uprava@vigimnazija.edu.rs