Контакт

Контакт телефон: +38111 2412 682

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Раде Зејак direktor@vigimnazija.edu.rs

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

Тепавац Урош pomocnik@vigimnazija.edu.rs

Жељко Матић pomocnik@vigimnazija.edu.rs

 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Љиља Живанић, психолог psiholog@vigimnazija.edu.rs

Дубравка Радошевић, педагог pedagog@vigimnazija.edu.rs

СЕКРЕТАР

Милена Младеновић sekretar@vigimnazija.edu.rs

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Ружица Филиповић racun@vigimnazija.edu.rs

БЛАГАЈНИК

Мирјана Јовичић uprava@vigimnazija.edu.rs

АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТИ И РЕФЕРЕНТИ ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА

Гарић Зорана uprava@vigimnazija.edu.rs