Kontakt

Kontakt telefon: +38111 2412 682

e_mail:

uprava@vigimnazija.edu.rs

psiholog@vigimnazija.edu.rs

pedagog@vigimnazija.edu.rs

DIREKTOR ŠKOLE

Rade Zejak

POMOĆNICI DIREKTORA

Tepavac Uroš

Tomislav Đokić

 STRUČNI SARADNICI

Ljilja Živanić, psiholog

Dubravka Radošević, pedagog

SEKRETAR

Milena Mladenović

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Ružica Filipović

BLAGAJNIK

Mirjana Jovičić

ADMINISTRATIVNI REFERENTI I REFERENTI ZA UČENIČKA PITANJA

Garić Zorana

Marija Filipović