Контакт

Контакт телефон: +38111 2412 682

е_mail:

uprava@vigimnazija.edu.rs

psiholog@vigimnazija.edu.rs

pedagog@vigimnazija.edu.rs

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Раде Зејак

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

Тепавац Урош

Томислав Ђокић

 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Љиља Живанић, психолог

Дубравка Радошевић, педагог

СЕКРЕТАР

Милена Младеновић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Ружица Филиповић

БЛАГАЈНИК

Мирјана Јовичић

АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТИ И РЕФЕРЕНТИ ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА

Гарић Зорана

Марија Филиповић