Матура у мојој школи

Фондација Темпус, у склопу подршке развоју сектора образовања и учешћа у Еразмус+ програму подржала је наш пројекат „Матура у мојој школи“. Пројекат КА1 обухвата мобилност наставног и ненеставног (директор) особља у циљу стицања искуства учења и држања наставе у другим државама посматрањем (Job shadowing) на радном месту припреме за спровођење државне матуре. Дисиминацијом желимо  да укључимо и друге релеватне институције и гимназије како би стечено искуство и вештине ширили међу колегама.

Партнер је Горњоградска гимназија из Загреба.

Пројектни тим чине запослени обеју школа задужени за реализацију пројекта из следећих области: директори, наставници општих предмета (матерњи језик и математика) и наставници изборних предмета (географија и биологија). Пројекат се спроводи од 20. августа 2018. године до 19. августа 2019. године у три фазе: припремне активности, активости мобилности и дисиминација.

Наставничком већу је предочен програм пројекта као и услови за аплицирање колега из школе. Такође, све колеге наведених предмета су обавештене о обавезама учесника, профилу и критеријумума за избор кандидата, процедури селекције и року за пријаву. Образложен је садржај пријаве, начин селекције и објава резултата. Будући чланови тима су упознати са обавезама мобилности и дисиминације. Сви чланови колектива који буду учествовали у реализацији пројекта добиће Еuropass mobility document који сведочи о знању, вештинама и искуствима стеченим током мобилности у држави чланици ЕУ.

Овај пројекат је од великог значаја за нашу школу јер ће нам пружити неопходна сазнања за правовремену и адекватну припрему ученика за државну матуру. Дисиминацијом желимо  да укључимо и друге релеватне институције и гимназије како би стечено искуство и вештине ширили међу колегама.

Координатор пројектних активности је Наставница географије Јасна Перић, педагошки саветник

АВГУСТ

АКТИВНОСТИ

ЈУЛ

АКТИВНОСТИ

Rezultati mobilnosti i probnih predmetnih maturskih testova prikazani su  na sastancima Sručnih predmetnih veća 01.07.2019. godine.

Veće prirodnih nauka:

Geografija                                                                              Biologija

slika 1

slika 2

 

 

 

 

Veće za srpski jezik i književnost:

slika 3

slika 4

 

 

 

 

Veće za matematiku:

slika 5

slika 7

 

 

 

 

 

 

 

slika 6

 

Prezentacija projekta u Sedmoj beogradskoj gimnaziji 08.07.2019. godine

 

Projektni tim je prikazao reziltate projekta mobilnosti Nastavničkom veću Sedme beogradske gimnazije. Skupu je prisustvovla i predsednica Školskog odbora, Dragana Petrović koja smatra da iznesene činjenice imaju izuzetan značaj kako za unapređenje nastave tako i za učenike i roditelje. Imajući na umu značaj teme za učenike budućeg prvog, drugog i trećeg razreda kolege su iznele zahtev da se rezultati istraživanja i pravci razvoja pripreme mature, prikažu roditeljima njihove škole početkom nove školske godine a izrađeni probni testovi iz srpskog jezika i književnosti, matematike, geografije i biologije urade u Sedmoj beogradskoj gimnaziji tokom sledeće školske godine.

slika 8

 

slika 9

 

slika 11

slika 10

 

 

 

 

 

 

slika 12

 ЈУН

АКТИВНОСТИ

slika 1

Iskustva stečena na mobilnosti prikazana su kolegama na sednici Nastavničkog veća 27.06.2019.

slika 2

slika 3

 

 

 

 

slika 4

slika 5

 

 

 

 

Održana je tribina „Državna matura – iskustva i izazovi“

U velikoj sali skupštine Gradske opštine Zvezdara projektni tim je prikazao stečeno iskustvo u mobilnosti kao i rezultate predmetnih probnih maturskih ispita sprovedenih u Šestoj beogradskoj gimnaziji. Skup su pratili nastavnici svih beogradskih gimnazija i srednjih škola, kao i roditelji učenika prvog i drugog razreda.

slika 6

 

Na naš poziv odzvali su se, i dali doprinos u objašnjenju sprovođenja priprema Državne mature u našoj zemlji, Dragana Stanojević, rukovodilac Centra za ispite Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Gregor Mohorčič, rukovodilac IPA projkta „Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja“.

slika 7

slika 8

 

 

 

 

slika 9

slika 10

 

 

 

МАЈ

АКТИВНОСТИ

slika 1

 

Urađen je probni test Državne mature po važećim standardima:

  • za geografiju 09.05.2019.

Probni test Državne mature za geografiju sadržao je pitanja sva tri nivoa postignuća za oblasti: Geografske veštine, Prirodni uslovi i resursi, Društvena geografija i Nacionalna geografija i regionalni razvoj. Test su radili učenici drugog razreda.

slika 2

slika 3

 

 

 

 

 

  • za biologiju 10.05.2019.

Probni test Državne mature za biologiju sadržao je pitanja sva tri nivoa postignuća za oblasti: Poreklo i raznovrsnost životinja, Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života, Od makromolekula do evolucije, Život u ekosistemu i Čovek i zdravlje. Test su radili učenici trećeg razreda.

slika 4

slika 5

 

 

 

 

  • za srpski jezik i književnost 17.05.2019.

Probni test Državne mature za srpski jezik i književnost sadržao je pitanja sva tri nivoa postignuća za oblasti: Jezik, Književnost i Jezička kultura. Test su radili učenici trećeg razreda.

slika 6

slika 7

 

 

 

 

 

 

  • za matematiku 17.05.2019.

Probni test Državne mature za matematiku sadržao je pitanja sva tri nivoa postignuća za oblasti: Algebra, Geometrija, Nizovi, funkcije, izvodi i integrali i Kombinatorika, verovatnoća, statistika i finansijska matematika. Test su radili učenici trećeg razreda.

slika 8

slika 9

 

 

 

 

 

 

Predstavljanje projekta „Matura u mojoj školi“ na panel diskusiji „Obrazovanje danas“ u Vrnjačkoj banji 11.05.2019.

Članovi projektnog tima učestvovali su na panel diskusiji o pravcima razvoja obrazovanja u Republici Srbiji. Naše izlaganje je imalo cilj prenošenje iskustava kolega iz Hrvatske o pravcima i poteškoćama u realizaciji procesa Državne mature. S posebnom pažnjom je propraćen izveštaj o mobilnosti, detaljima sprovođenja i pripreme Državne mature, kako nastavnika tako i maturanata.

slika 10

Predstavljanje projekta „Matura u mojoj školi“ na Savetu roditelja Šeste beogradske gimnazije 15.05.2019.

Članovima Saveta roditelja škole i roditeljima učenika prvog i drugog razreda predstavljen je projekat, kao i način pripreme i poteškoće s kojima se učenici i roditelji susreću u procesu završnog srednješkolskog ispita. Ovo je bilo početak obaveštavanja roditelja o procesu Državne mature. Predočeni su i rezultatu internog testiranja i spremnosti naših učenika za uspešan završetak gimnazije.

slika 11

 

slika 12

slika 13

 

 

 

 

Izveštaj o projektim aktivnostima mobilnosti i rezultatima disiminacije projekta

Dana 16.maja 2019. godine u 2801. broju Prosvetnog pregleda objavljen je izveštaj o aktivnostima projekta kao i načinu i pravcima širenja rezultata među kolegama u matičnoj školi i Republici Srbiji.

slika 14

АПРИЛ

АКТИВНОСТИ

МАРТ

АКТИВНОСТИ

Mobilnost ponedeljak, 25. mart 2019. godine

1 EkipaProjektni tim škole

Prvog dana mobilnosti, projektni tim Šeste beogradske gimnazije stigao je u Gornjogradsku gimnaziju u 9 časova. Upriličen je doček u kancelariji direktora, gde su se članovi oba tima upoznali i predstavili svoje škole.

23

 

 

 

Potom su domaćini poveli goste u razgledanje gimnazije. Obišli smo školsku biblioteku, salu za fizičko vaspitanje, multimedijalni kabinet.

4 a4 b

 

 

 

U kabinetu za biologiju se nalazi vredna botaničko-zoološka zbirka.

65 b

 

 

 

5 a

 

 

 

Direktor Gornjogradske gimnazije je u okviru srdačne pozdravne reči izrazio zadovoljstvo zbog saradnje u okviru ovog Erazmus+ projekta. Razgovarali smo o sličnostima i razlikama između obrazovnih sistema u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, uz zaključak da su nam izazovi slični, ali i da imamo šta da naučimo jedni od drugih, te da tu priliku ne treba propustiti.

7 direktor

Usledila je izuzetno opsežna i informativna prezentacija koordinatora Državne mature Katarine Markoje, koja je obuhvatila sledeće aspekte: istorijat Državne mature u Republici Hrvatskoj, promene i prilagođavanje u sprovođenju ispita, strukturu ispita (obavezni i izborni predmeti), pripremu učenika za ispit, rokove i trajanje mature, vezu između maturskog ispita i upisa učenika na fakultet, mogućnosti prilagođavanja ispita učenicima u individualizaciji, ulogu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u procesu Državne mature i dr. Ovakav sveobuhvatan pregled bio nam je dobar osnov za dalje usvajanje informacija o Državnoj maturi.

8 markoja

Mobilnost utorak, 26. mart 2019. godine

Drugog dana mobilnosti, prof. Magdalena Radočaj održala je ogledni čas matematike (obaveznog predmeta na Državnoj maturi) na kojem smo bili u prilici da uočimo odlične primere upotrebe IKT u nastavi – rad sa pametnom tablom i alatima za učenje kao što su GeoGebra i SketchPad.

9 magdalena10 a

 

 

Posebno vredan aspekat časa su i načini uključivanja učenika u izradu zadataka, kao i sugestije prof. Radočaj u vezi sa najčešćim greškama koje se događaju na maturskom ispitu iz matematike.

Nakon održanog časa imali smo zajedničku diskusiju o načinima provere ishoda znanja u nastavi u cilju pripreme učenika za Državnu maturu.

10 b

Ogledni čas biologije (izbornog predmeta na Državnoj maturi) održala je prof. Anita Perišić, u okviru fakultativnog kurikuluma, za koji se prijavljuju oni učenici koji žele da prijave i polažu biologiju kao izborni predmet na Državnoj maturi. Na posmatranom času učenici su vežbali izradu problemskih zadataka koji čine jedan od delova maturskog ispita.

11 anita

Mobilnost sreda, 27. mart 2019. godine

Trećeg dana mobilnosti, članovi tima Šeste beogradske gimnazije prisustvovali su oglednom času geografije (izbornog predmeta na Državnoj maturi), koji je održao prof. Miroslav Uremović. Na ovom času smo iznova mogli da uočimo izvrstan primer primene IKT u nastavi, ali i međupredmetnog povezivanja, budući da je nastavna jedinica osvetljena ne samo iz geografskog, već i iz istorijskog i društveno-ekonomskog ugla.

12 uremovic

1314

 

 

Psiholog škole Kristina Matasić održala je našem timu prezentaciju o aktivnostima pedagoško-psihološke službe u svrhu profesionalne orijentacije učenika, koja podrazumeva profesionalno informisanje i usmeravanje. Prezentacija je obuhvatila pitanja teorijskih okvira, uloge stručnih saradnika u profesionalnoj orijentaciji i njenog konkretnog sprovođenja u Gornjogradskoj gimnaziji.

15

Kroz razgovor sa pedagogom Majom Vulić i psihologom Kristinom Matasić saznali smo više i o tipovima individualizacije koji su zastupljeni u obrazovnom sistemu Republike Hrvatske. Učenike koji gimnaziju pohađaju po individualizovanom principu potrebno je posebno uzeti u obzir i pri organizaciji Državne mature.

16 kristina

Mobilnost četvrtak, 28. mart 2019. godine

Prof. Ana Tomljanović održala je ogledni dvočas hrvatskog jezika četvrtog dana mobilnosti. U fokusu časa bila je analiza eseja, koji predstavlja jedan od segmenata ispita iz hrvatskog jezika na Državnoj maturi i u kom je uočeno najviše slabosti kod učenika. Čas je zasnovan na prethodno urađenim pismenim zadacima, te se njegov prvi deo sastojao od analize najčešće pravljenih grešaka prilikom pisanja eseja, dok su u drugom delu učenici na primerima najbolje ocenjenog i najgore ocenjenog eseja sami uočavali prednosti i nedostatke u izradi i ispunjavanju zahteva zadatka. Uočena je primena samovrednovanja u pripremi za maturu, što doprinosi boljem razumevanju ispitnih zahteva, a stoga i boljim rezultatima samog ispita Državne mature.

17 ana18

 

 

Stručne saradnice psiholog Kristina Matasić i pedagog Maja Vulić vodile su radionicu Obrazovni ishodi. Uvodni deo je bilo je predavanje psihologa škole o ishodima učenja na kojoj smo mogli da kroz razgovor upoređujemo ishode u Hrvatskoj i Srbiji i utvrdimo sličnosti i razlike. Drugi deo radionice zasnivao se na zadatku da svako od članova našeg tima za svoj predmet napiše ishode za željenu nastavnu jedinicu. Tim je veoma uspešno uradio zadatak. Zajedno smo došli do zaključka da izradu ishoda radimo na vrlo sličan način i da razumemo značaj promene obrazovnog sistema i usmerenja na ishode.

19 radionica

U nastavku smo posetili radnu jedinicu koordinatora Državne mature Katarine Markoje, koja nam omogućila nam je uvid u tehničke uslove i organizaciona pitanja sprovođenja maturskog ispita u Gornjogradskoj gimnaziji.

20 organizacija

Mobilnost petak, 29. mart 2019. godine

Petog dana mobilnosti koordinator projekta i prof. geografije Jasna Perić i prof. matematike Nataša Dabić Kostić dobile su priliku da razgovaraju sa fokus-grupom učenika četvrtog razreda koji se trenutno aktivno pripremaju za ispit Državne mature.

21 a21 b

 

 

 

Direktor naše škole Rade Zejak je imao čast da se sa svojim koleginicama, prof. biologije Sandrom Trpković i prof. srpskog jezika i književnosti Minom Pavlović sastane sa direktorkom Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivanom Katavić i njenim saradnicima, koji su nas dodatno uputili u sistem kreiranja zadataka za Državnu maturu, pregledanja maturskog ispita i odabir ocenjivača, uz obilje korisnih i praktičnih saveta za buduće sprovođenje eksterne mature. Tokom prijatnog i plodonosnog razgovora, direktor je predstavio našu školu i projekat „Matura u mojoj školi“ i podstakao zainteresovanost sagovornika za oblike eksternog vrednovanja u obraznovnom sistemu naše zemlje. Direktorka i njeni saradnici pohvalili su postupnost u reformama našeg školskog sistema i iskazali želju da posete Beograd i našu gimnaziju kako bi se dodatno upoznali sa uspešnim modelima koji su već sprovedeni kod nas.

22

Članovi timova Šeste beogradske gimnazije i Gornjogradske gimnazije sastali su se na zajedničkom, oproštajnom ručku na kom se razgovaralo o toku i efektima mobilnosti, pri čemu su oba direktora izrazila zadovoljstvo zbog uspešno realizovanog projekta i nadu da će se dobra saradnja između dveju škola nastaviti i u budućnosti.

23

Kolege mentori i saradnici na realizaciji projektnih aktivnosti:

24Radovan Librić, direktor

25Koordinator Magdalena Radočaja, prof. matematike

26Ana Tomljanović, profesor hrvatskog jezika

27Anita Perišić, profesor biologije

28Miroslav Uremović, profesor geografije

ФЕБРУАР

Skype-sastanak

Tim za realizaciju  projekta „Matura u mojoj školi“ održao je 22. februara 2019. sastanak putem Skype-a sa projektnim timom iz partnerske Gornjogradske gimnazije iz Zagreba.

Kolege obeju gimnazija razmenile su predloge i ideje u vezi sa planom mobilnosti kroz „job shadowing“ program i potvrdile zainteresovanost za saradnju, kako u okviru započetog projekta, tako i u budućnosti. Ovo je bila prva prilika da se svi članovi tima upoznaju pre susreta u Zagrebu palaniranog za kraj marta. Važnost razmene iskustva kroz mobilnost je nesumnjiva budući da se susrećemo sa sličnim izazovima u realizaciji savremenog, tehnološki oplemenjenog obrazovnog procesa mladih.

Predstoji nam susret i razmena iskustva kroz posmatranje pripreme za realizaciju projektnih aktivnosti.

IMG_9071IMG_9093

 

 

 

IMG_9065

IMG_9094IMG_9066

 

 

 

Opštinski sajt 11.02.2019.

АКТИВНОСТИ

ЈАНУАР

АКТИВНОСТИ

ДЕЦЕМБАР

АКТИВНОСТИ

НОВЕМБАР

АКТИВНОСТИ

ОКТОБАР

АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМБАР

АКТИВНОСТИ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ТИМА

АВГУСТ

АКТИВНОСТИ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА “МАТУРА У МОЈОЈ ШКОЛИ”

ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ