Raspored zvonjenja od 3.10.2022.

Poštovani roditelji i učenici,
Od ponedeljka  3.10.2022.g.  radićemo po novoj satnici održavanja časova redovne nastave. 
Neophodno je da odeljenjske starešine odmah obaveste učenike o ovoj izmeni, koristeći sredstva redovne komunikacije sa učenicima i roditeljima.
Takođe, od 3.10.2022.g. stupa na snagu novi model održavanja časova izbornih programa u trećoj i četvrtom razredu.  To podrazumeva da se sedmi i osmi časovi izbornih programa od 3.10. 2022.g. u prepodnevnoj smeni održavaju neposredno u školi, dok će se u poslepodnevnoj smeni odvijati  “na daljinu”. 
Nastavnici su u obavezi da imaju gugl učionice za izborne programe i da za poslepodnevne časove  materijale postavljaju i prezentuju u realnom vremenu (za svaki dvočas), postavljaju zadatke i budu dostupni za neposrednu komunikaciju sa učenicima. 
Prezentovanje i ocenjivanje radova isključivo se mora obavljati u neposrednoj nastavi i u neposrednom kontaktu sa učenicima.
Ova odluka je doneta nakon konsultacija sa svim interesnim grupama unutar školskog života i razmatranja molbi i predloga od strane svih zainteresovanih učesnika nastavnog procesa (roditelja, nastavnika, učenika, Učeničkog parlamenta), kao i nastojanja da se postigne  energetska efikasnost i ušteda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *