Mere prevencije – detaljno uputstvo i preporuke

1. Postupanje sa učenicima, nastavnim i nenastavnim osobljem škole koji imaju bilo koji od sledećih simptoma ili znakova sumnje na COVID-19 (kašalj, povišena telesna temperatura, otežano disanje/kratak dah, nagli gubitak čula mirisa, ukusa ili promene ukusa, glavobolja, jeza, bolovi u mišićima, povraćanje i/ili proliv).

Ukoliko se simptomi COVID-19 pojave van škole
Ne odlaziti u školu i istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi. Javiti se u COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Pratiti preporuke lekara iz COVID-19 ambulante.

Ukoliko se simptomi COVID-19 pojave u školi
Nastavno i nenastavno osoblje škole: potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Učenici: učenika smestiti u praznu učionicu/prostoriju određenu za izolaciju i obavestiti roditelja/staratelja koji treba odmah da odvede dete u COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. O učeniku u sobi za izolaciju, do dolaska roditelja/staratelja, potrebno je da brine jedna osoba koristeći masku, a prostoriju nakon odlaska učenika očistiti i dezinfikovati.

2. Mere smanjenja rizika unosa korona virusa u školsku sredinu

Učenici, nastavno i nenastavno osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju bilo koji od sledećih simptoma ili znakova sumnje na COVID-19 (kašalj, povišena telesna temperatura, otežano disanje/kratak dah, nagli gubitak čula mirisa, ukusa ili promene ukusa, glavobolja, jeza, bolovi u mišićima, povraćanje i/ili proliv).
Učenici, nastavno i nenastavno osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko su identifikovani kao bliski kontakti osobe obolele od COVID-19 u porodici ili domaćinstvu, već treba da ostanu u kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana.
Učenici, nastavno i nenastavno osoblje koji su se javili lekaru u matičnom domu zdravlja zbog pojave simptoma ili znakova koji mogu ukazivati na COVID-19 ne treba da dolaze u školu dok čekaju rezultat testiranja, odnosno dok ne dobiju negativan rezultat testiranja na COVID-19.
Roditelji treba svako jutro da svojoj deci pred polazak u školu provere telesnu temperaturu i prisustvo drugih simptoma i znakova koji mogu ukazivati na COVID-19. Nastavno i nenastavno osoblje treba da pred polazak u školu proveri sopstvenu telesnu temperaturu i prisustvo drugih simptoma i znakova koji mogu ukazivati na COVID-19.

3. Održavanje fizičke distance

Edukovati učenike, nastavno i nenastavno osoblje o značaju održavanja fizičke distance za sprečavanje širenja infekcije. Čas odeljenskog starešine iskoristiti za edukaciju učenika, kao i određene časove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Postaviti vidna obaveštenja/postere o značaju održavanja fizičke distance.
Održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1 metra. U učionici sme da bude najviše do 15 učenika, uz obezbeđenih 4 m2 po detetu. Potrebno je održavanje rastojanja tokom svih aktivnosti, uključujući i sedenje u klupama. To podrazumeva raspored od jednog učenika po klupi, a raspored klupa uskladiti sa kapacitetom učionice tako da se obezbedi minimum 1 metar rastojanja između učenika u svim pravcima.
Preporučuje se da učenici ne menjaju učionice, odnosno da se nastava za jedno odeljenje odvija u istoj učionici.
Potpuno obustaviti sve aktivnosti tokom kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola (pevanje, glasan govor, sport, navijanje). To znači da se na časovima muzičkog ne peva, da nema proba školskog hora, da na fizičkom nema kolektivnog sporta, a da za individualne sportove (gimnastika i sl.) treba proveriti uslove (veličina sale, mogućnost prirodne ventilacije i sl).
Nastavu fizičkog vaspitanja organizovati na otvorenom kada god je to moguće. Realizaciju nastavnog programa organizovati tako da se izbegne bliski kontakt, odnosno da se održi fizička distanca od najmanje 2 metra u svim pravcima. Ukoliko se časovi organizuju u sali za fizičko, obezbediti nastavni program koji će omogućiti održavanje fizičke distance. Ukoliko sala ima dva ulaza, iskoristiti ih za podelu učenika u grupe u cilju smanjenja gužve. Pre i posle svakog časa fizičkog vaspitanja neophodno je dezinfikovati zajedničke predmete (sprave, lopte i sl), očistiti/oprati salu i provetriti je. Ukoliko su obezbeđeni i ispunjeni svi ovi uslovi, tokom časa fizičkog vaspitanja učenici ne treba da nose masku.
Uputiti učenike da održavaju međusobnu fizičku distancu od najmanje 1 metar u svlačionicama. Ukoliko je moguće, organizovati nastavu sa manjim brojem učenika.
U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve. Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malog i tokom velikog odmora. Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kada god to vremenske prilike dozvoljavaju.
Organizovati korišćenje toaleta tako da u toalet ulazi onoliko dece koliko u toaletu ima kabina, a da se ispred toaleta čeka u redu sa održavanjem fizičke distance od najmanje 1 metra.
Ne održavati proslave, priredbe u školskom objektu. Ne organizovati grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete i dr.
Osobe koje dovode učenike u školu ne ulaze u školu već prate učenike do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta, gde učenike mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj/nastavnik.

4. Nošenje maski

Učenici:

  • Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu, pa sve do dolaska do svoje klupe.
  • Maska se obavezno koristi i tokom odgovaranja i tokom svakog razgovora.
  • Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili u toalet.
  • Maska se može odložiti kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.
  • Tokom boravka u školi može da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali maska treba da se koristi na ispravan način – tako da pokriva nos, usta i bradu. Takođe, ne treba koristiti masku koja je zaprljana ili ovlažena.
  • Nije dozvoljeno menjanje maski među učenicima.

5. Redovno pranje ruku

Edukovati učenike, nastavno i nenastavno osoblje o značaju redovnog pranja ruku i o tome kako se pravilno održava higijena ruku u cilju sprečavanje širenja infekcije, demonstracijom i postavljanjem postera, kao podsetnika o pravilnom pranju ruku, na svim mestima gde se ruke peru.
Edukovati ih da ne dodiruju oči, nos i usta neopranim rukama. Čas odeljenskog starešine iskoristiti za edukaciju učenika.
Kako? Vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola. Dezinfekcija ruku sredstvima na bazi 70% alkohola ne može zameniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane. Posle tri do četiri izvršenih dezinfekcija ruku, obavezno oprati ruke vodom i sapunom.
Kada? Obavezno pri ulasku u školu, pre jela, posle odlaska u toalet, pre spremanja hrane, nakon obavljanja respiratorne higijene (istresanja nosa, kašljanja u maramicu itd), posle igre (npr. posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja) i maženja životinja, kada su ruke vidno zaprljane, nakon povratka iz škole i uvek kada postoji potreba.
Gde? Na svim ulazima u školu i na izlazu iz sale za fizičko postaviti dezinfekciona sredstva na bazi 70% alkohola (koristiti ih uz obavezni nadzor nastavnika/dežurnog nastavnika). Na svim uređajima za pranje ruku postaviti tečni sapun (npr. toaleti, učionice). Funkcionalni uređaji za pranje ruku su jedino oni uređaji sa ispravnim slavinama i česmama, vodom i sapunom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *