Упис у први разред

Поштовани родитељи и ученици,

Уколико сте рангирани за упис у Шесту београдску гимназију, пре свега Вам честитамо на избору, а затим обавештавамо о следећем:

Упис ученика можете обавити електронским путем, а можете се уписати и непосредно у школи. 

Приликом подношења електронске пријаве или приликом непосредног уписа у Школи, ученици бирају и два изборна програма од понуђених са списка.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе, ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама, питањима и проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају своје активности. 

Изборни програми који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

  1. Језик, медији и култура
  2. Појединац, група и друштво
  3. Уметност и дизајн
  4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два програма од понуђених!

Детаљније о темама изборних програма може се видети овде.

Непосредни упис у Школи могућ је 12.7.2021. и 13.7.2021. године од 8 до 15 часова.

Уколико се ученици уписују непосредно у Школи, потребно је да понесу уверење о положеном завршном испиту и да попуне пријаву која се купује у књижари Просветни преглед.

Напомена: Приликом доласкa у Школу ученици, родитељи или други законски заступници су у обавези да носе заштитну маску као и да се придржавају и других прописаних заштитних мера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *