OBAVEŠTENJE RODITELJIMA I UČENICIMA- NASTAVA NA DALJINU

RODITELJIMA I UČENICIMA- NASTAVA NA DALJINU

 S obzirom da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o Dopuni uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i da je kalendar obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola usklađen sa istom, a u cilju očuvanja bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih, Šesta beogradska gimnazija, kao i ostale škole iz sistema srednjih škola, dobila je Uputstvo za organizaciju rada i završetak prvog polugodišta školske 2020/2021. godine (Broj: 611-00-00360/2/2020-03 od 27.11.2020.g.).

Ovim uputstvom naloženo je da se svi oblici nastave i učenja (teorijska nastava, vežbe, praktična i blok nastava) u svim srednjim školama u Republici Srbiji, počev od 30.11.2020. do 18.12.2020. godine, kada se završava prvo polugodište školske 2020/2021. godine, izvode na daljinu.

Škola ovim modelom nastave obezbeđuje ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća, odnosno standarda kvalifikacija, korišćenjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije i Javnog medijskog servisa RTS.

U okviru nastave na daljinu preporučena su tri nivoa na kojima škole mogu da pruže podršku učenicima. Šesta beogradska gimnazija radiće na prvom nivou koji podrazumeva upotrebu izabranog sistema za upravljanje učenjem zajedno sa alatima koji obezbeđuju komunikaciju, prvenstveno putem onlajn sastanaka, ali svakako i putem razmene poruka i forumskih diskusija. Nastava se u ovom slučaju realizuje po uputstvima iz Okvira za učenje na daljinu, Okvira digitalnih kompetencija nastavnika i Selfi školskog izveštaja.

Po potrebi nastava će se na daljinu obavljati i putem nekog od video-konferencijskih alata (Google Meet, Microsoft Teams, ali i putem platformi Skype, Viber, Whatsapp, Zoom, kao i drugih alata sa sličnim funkcionalnostima). 

Uloga roditelja i učenika je da u organizaciji obrazovno-vaspitnog rada putem nastave na daljinu aktivno i odgovorno učestvuju u uspostavljenim komunikacijama.

Direktor i stručni saradnici pratiće nastavu, njeno kontinuirano održavanje i kvalitet, a nastavnici i razredne starešine blagovremeno će obaveštavati učenike i roditelje o organizaciji nastave i drugim obavezama.

Kod svih metoda ocenjivanja insistiraće se na bitnim sadržajima i aktivnostima tj. na onima koji su ključni za ostvarivanje ishoda nastavnih predmeta.

Nastavnici će odlučiti o tome da li se pismeni zadaci, planirani u narednom periodu, mogu i realizovati putem nastave na daljinu. Ako to nije moguće, ovaj čas se može realizovati u drugom polugodištu, s tim da će se prilikom planiranja voditi računa o ravnomernom rasporedu pismenih i kontrolnih provera. Izmenama i dopunama Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjoj školi data je mogućnost da broj ocena može biti manji od četiri, odnosno manji od dva ukoliko je nedeljni fond časova dva.

 Pri izvođenju zaključne ocene za kraj prvog polugodišta, uzeće se u obzir sve ocene, kako tokom nastave po kombinovanom modelu, tako i tokom nastave na daljinu. Uzimaće se u obzir i pokazane aktivnosti u radu i vežbanju, kao i redovnost u izradi domaćih zadataka i pokazana odgovornost u radu tokom nastave na daljinu.

Zaključna ocena će, u skladu sa Pravilnikom o ocenjivanju, biti javna i obrazložena.

Izuzetno, ukoliko učenici smatraju da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, mogu, u dogovoru sa nastavnikom, da odgovaraju u školi, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Ukoliko učenik nema ocene, jer iz opravdanih razloga nije mogao odgovarati (bolest, izolacija,…), može biti neocenjen i za njega neće biti izveden opšti uspeh na kraju prvog polugodišta. U drugom polugodištu će se posebno isplanirati rad sa ovom kategorijom učenika.

Evidencija obrazovno-vaspitnog rada ostvarivaće se tako što će se u dnevnik, prema utvrđenom rasporedu časova, unositi realizovane nastavne jedinice, sa napomenom o načinu realizacije (oblik komunikacije sa učenicima i kanal komunikacije).

U evidenciji prisustva učenika evidentiraće se oni učenici koji nisu učestvovali u radu na času putem nastave na daljinu.

Molimo Vas da odgovorno i savesno pristupimo kvalitetnoj organizaciji nastavnog procesa, koja je od zajedničkog interesa za sve učesnike, a posebno za učenike. Razlozi za ovakav rad proći će, a ostaće stečena znanja, koja u životu pred nama moraju imati posebnu vrednost.

                                                v.d. direktora Šeste beogradske gimnazije

                                                                  Radisav Milić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *