Udruženje bivših učenika i profesora Šeste beogradske gimnazije

Na osnovu ideje da se u rad Šeste beogradske gimnazije uključe bivši đaci i profesori  škole i na taj način očuva tradicija škole i povežu generacije učenika, a po ugledu na alumni organizacije u svetu, započet je rad na osnivanju udruženja. Direktor škole Rade Zejak okupio je krajem 2012. godine inicijativni odbor u kome su se našli bivši učenici gimnazije različitih generacija, među kojima su i neke poznate javne ličnosti. Na poziv da uzmu učešće u inicijativnom odboru odazvali su se: Danka Novović, poznata televizijska spikerka, Ivan Bekjarev, dramski umetnik, Biljana Pejić, advokat, Zoran Obradinović, najstariji maturant gimnazije, Aleksandar Blažek, Branislav Jević, Veroljub Zmijanac. Inicijativni odbor sačinio je statut udruženja i organizovao osnivačku skupštinu udruženja, koja je održana 20.06.2013. godine u svečanoj sali Šeste beogradske gimnazije kojoj je prisustvovalo preko dve stotine bivših učenika i na kojoj je izabrano rukovodstvo udruženja koje je registrovano u Agenciji za privredne registre prvi pravni zastupnik udruženja bila je gospođa Biljana Pejić, a za predsednika skupštine izabran je gospodin Mija Mitrović. Od 2015. godine predsednik udruženja Šeste beogradske gimnazije je Dragoslav Andrić, uspešni privrednik. Članovi udruženja uzeli su učešće u brojnim aktivnostima škole od 2013. godine kako u onim kulturno-umetničkim, tako i u projektima čiju su realizaciju pomogli i matrijalno i savetodavno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *