Обавештење за родитеље

Анкета о моделу наставе који ће похађати ученици

На основу стручног упутства за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљиму за средње школе у школској 2020/21 и на основу Посебног програма образовања и васпитања и закључака Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 број 611-00-1248/2020-03 од 20.8.2020,  Шеста београдска гимназија од 1. септембра 2020. организоваће наставу по комбинованом моделу. 

Комбиновани модел наставе подразумева да ће школа уз претходно предузете мере безбедности за сузбијање заразне болести Covid-19 организовати наставу поделом одељења на две групе тако што једна група прати наставу у школи прве недеље, а друга наредне недеље. Часови према распореду часова трају 30 минут. Група ученика која те недеље није у школи добијаће од предметних наставника наставне материјале преко платформе Гугл учионица, коју ће школа користити за онлајн учење. Обавеза родитеља је да ученици у школу долазе са заштитним маскама и у добром здравственом стању. Школа примењује све мере дезинфекције адекватног простора у коме ће се реализовати настава.Распоред смена тј.почетак наставе је за смену А од 8  сати а за смену Б од 14 сати. Школа ће организовати берзу  половних уџбеника  о чему ће ученици накнадно бити обавештени .

Све остале информација биће на сајту школе.

                                                                                                                                                  Директор

Раде  Зејак 

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *