Prijemni ispiti za specijalizovana odeljenja

Učenici koji su se prijavili u VI beogradskoj gimnaziji prijemni ispit polažu u Devetoj gimnaziji.

Prijemni ispit za specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Učenici treba da budu u Devetoj gimnaziji 10.06.2020. u 9:15 časova.

Učenici treba da ponesu:

1. Đačku knjižicu sa fotografijom i nalepljenom šifrom učenika

2. Pribor za rad (olovke, lenjir, trougao, uglomer, šestar, gumica)

3. Dozvoljeno je korišćenje kalkulatora sa osnovnim računskim operacijama (ne može da se koristi kalkulator na mobilnom telefonu.

4. Flašicu sa vodom ako žele

MOBILNI TELEFONI SU STROGO ZABRANJENI (učenici su dužni da ih odlože u kutiju pri ulasku u učionicu).

Preliminarni rezultati biće objavljeni pod šifrom učenika na sajtu Devete gimnazije istog dana u večernjim časovima.

Uvid u testove i prigovori podnose se 11.06.2020. od 8 do 16 časova u Devetoj gimnaziji.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *