Obaveštenje za nastavnike

24.03.2020.

Poštovane koleginice i kolege ovim putem vas obaveštavam da se evidentiranje nastave u Es dnevniku za period 16 do 20.03.2020 vrši tako da se nastavni sadržaji upisuju kod onih predmetnih nastavnika koji su nastavu na daljinu realizovali i pre 23 .03. sa već formiranim grupama učenika. Nastavnici koji su nastavu na daljinu otpočeli 23.03. upisaće za prethodnu nedelju “priprema za učenje na daljinu”.Neophodno je da predmetni nastavnici prate raspored prikazivanja nastavnih sadržaja putem TV RTS 3 i platforme Planeta kako bi i te sadržaje uvrstile u operativne planove i kako bi i na osnovu njih predvidele aktivnosti i zaduženja učenika ,potsećam da se emisije za srednjoškolce prikazuju svakog radnog dana od 15 i 30 h.

Rade Zejak, direktor VI Bgd. gimnazije

Poštovane kolege,

potsećam vas da je rok za slanje operativnih planova do petka u 9 h , Svi planovi se dostavljaju Š.U Beograd ,takodje apelujem na kolege koji još nisu pristupili sajtu :w.w.w.skola.vigimnazija .edu.rs da pristupe i upoznaju se sa svim mogućnostima za realizaciju nastave na daljinu .Skrećem pažnju da su sve aktinosti nastavnika vidljive na ovom sajtu a uvidom u isti uočeno je da neki istom nisu pristupili  Za sve nedoumice obratiti se koordinatoru učenja na daljinu koleginici S.Marković kao i pomoćniku direktora Ž.Matiću .

direktor VI bgd gimnazije Rade Zejak 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *