ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УПИС У ИТ ОДЕЉЕЊЕ

Полагање пријемног испита из математике за ученике који су се пријавили у Шестој београдској гимназији за упис у Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ОДРЖАЋЕ СЕ У ЗЕМУНСКОЈ ГИМНАЗИЈИ 02.06.2019. Потребно је да ученици буду у Земунској гимназији у 9,15 часова и дужни су да понеси ђачку књижицу са новом фотографијом. Списак ученика ће бити истакнут у Земунској гимназији у холу и на вратима учионица.

Дозвољено је имати флашицу воде и прибор за рад (лењир, троугао, угломер, шестар, графитна и хемијска оловка, гумица и калкулатор са основним рачунским операцијама – остали нису дозвољени). Такође, не могу се користити мобилни телефони као ни калкулатори на истим.

Ученици тест раде најпре графитном оловком, а на крају хемијском (у одговору не сме бити прецртавања ради исправке). Прелиминарни резултати биће истакнути након прегледа тестова у холу Земунске гимназије, а најкасније до 05.06.2019 у 8 часова. Коначни резултати биће истакнути 07.06.2019. године.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *