POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ MATEMATIKE ZA UPIS U IT ODELJENJE

Polaganje prijemnog ispita iz matematike za učenike koji su se prijavili u Šestoj beogradskoj gimnaziji za upis u Odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku ODRŽAĆE SE U ZEMUNSKOJ GIMNAZIJI 02.06.2019. Potrebno je da učenici budu u Zemunskoj gimnaziji u 9,15 časova i dužni su da ponesi đačku knjižicu sa novom fotografijom. Spisak učenika će biti istaknut u Zemunskoj gimnaziji u holu i na vratima učionica.

Dozvoljeno je imati flašicu vode i pribor za rad (lenjir, trougao, uglomer, šestar, grafitna i hemijska olovka, gumica i kalkulator sa osnovnim računskim operacijama – ostali nisu dozvoljeni). Takođe, ne mogu se koristiti mobilni telefoni kao ni kalkulatori na istim.

Učenici test rade najpre grafitnom olovkom, a na kraju hemijskom (u odgovoru ne sme biti precrtavanja radi ispravke). Preliminarni rezultati biće istaknuti nakon pregleda testova u holu Zemunske gimnazije, a najkasnije do 05.06.2019 u 8 časova. Konačni rezultati biće istaknuti 07.06.2019. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *