Dopisi ministarstva vezani za organizaciju rada srednjih škola u toku školske 2021/2022.

Dopisi koji regulišu organizaciju rada Srednjih škola u toku školske 2021/2022. godine, a vezano za epidemiološku situaciju:

Dopis za OS i SS organizacija rada škola u 2021/22

Stručno uputstvo za organizaciju rada srednjih škola 2021/2022

Indikatori i granične vrednosti

Preporuke početak obrazovno-vaspitnog rada

Odluka o organizaciji rada od 20.9.2021.

Organizacija rada od 27.09.2021.

Mere prevencije – detaljno uputstvo i preporuke

1. Postupanje sa učenicima, nastavnim i nenastavnim osobljem škole koji imaju bilo koji od sledećih simptoma ili znakova sumnje na COVID-19 (kašalj, povišena telesna temperatura, otežano disanje/kratak dah, nagli gubitak čula mirisa, ukusa ili promene ukusa, glavobolja, jeza, bolovi u mišićima, povraćanje i/ili proliv).

Ukoliko se simptomi COVID-19 pojave van škole
Ne odlaziti u školu i istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi. Javiti se u COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Pratiti preporuke lekara iz COVID-19 ambulante.

Ukoliko se simptomi COVID-19 pojave u školi
Nastavno i nenastavno osoblje škole: potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Učenici: učenika smestiti u praznu učionicu/prostoriju određenu za izolaciju i obavestiti roditelja/staratelja koji treba odmah da odvede dete u COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. O učeniku u sobi za izolaciju, do dolaska roditelja/staratelja, potrebno je da brine jedna osoba koristeći masku, a prostoriju nakon odlaska učenika očistiti i dezinfikovati.

2. Mere smanjenja rizika unosa korona virusa u školsku sredinu

Učenici, nastavno i nenastavno osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju bilo koji od sledećih simptoma ili znakova sumnje na COVID-19 (kašalj, povišena telesna temperatura, otežano disanje/kratak dah, nagli gubitak čula mirisa, ukusa ili promene ukusa, glavobolja, jeza, bolovi u mišićima, povraćanje i/ili proliv).
Učenici, nastavno i nenastavno osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko su identifikovani kao bliski kontakti osobe obolele od COVID-19 u porodici ili domaćinstvu, već treba da ostanu u kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana.
Učenici, nastavno i nenastavno osoblje koji su se javili lekaru u matičnom domu zdravlja zbog pojave simptoma ili znakova koji mogu ukazivati na COVID-19 ne treba da dolaze u školu dok čekaju rezultat testiranja, odnosno dok ne dobiju negativan rezultat testiranja na COVID-19.
Roditelji treba svako jutro da svojoj deci pred polazak u školu provere telesnu temperaturu i prisustvo drugih simptoma i znakova koji mogu ukazivati na COVID-19. Nastavno i nenastavno osoblje treba da pred polazak u školu proveri sopstvenu telesnu temperaturu i prisustvo drugih simptoma i znakova koji mogu ukazivati na COVID-19.

3. Održavanje fizičke distance

Edukovati učenike, nastavno i nenastavno osoblje o značaju održavanja fizičke distance za sprečavanje širenja infekcije. Čas odeljenskog starešine iskoristiti za edukaciju učenika, kao i određene časove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Postaviti vidna obaveštenja/postere o značaju održavanja fizičke distance.
Održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1 metra. U učionici sme da bude najviše do 15 učenika, uz obezbeđenih 4 m2 po detetu. Potrebno je održavanje rastojanja tokom svih aktivnosti, uključujući i sedenje u klupama. To podrazumeva raspored od jednog učenika po klupi, a raspored klupa uskladiti sa kapacitetom učionice tako da se obezbedi minimum 1 metar rastojanja između učenika u svim pravcima.
Preporučuje se da učenici ne menjaju učionice, odnosno da se nastava za jedno odeljenje odvija u istoj učionici.
Potpuno obustaviti sve aktivnosti tokom kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola (pevanje, glasan govor, sport, navijanje). To znači da se na časovima muzičkog ne peva, da nema proba školskog hora, da na fizičkom nema kolektivnog sporta, a da za individualne sportove (gimnastika i sl.) treba proveriti uslove (veličina sale, mogućnost prirodne ventilacije i sl).
Nastavu fizičkog vaspitanja organizovati na otvorenom kada god je to moguće. Realizaciju nastavnog programa organizovati tako da se izbegne bliski kontakt, odnosno da se održi fizička distanca od najmanje 2 metra u svim pravcima. Ukoliko se časovi organizuju u sali za fizičko, obezbediti nastavni program koji će omogućiti održavanje fizičke distance. Ukoliko sala ima dva ulaza, iskoristiti ih za podelu učenika u grupe u cilju smanjenja gužve. Pre i posle svakog časa fizičkog vaspitanja neophodno je dezinfikovati zajedničke predmete (sprave, lopte i sl), očistiti/oprati salu i provetriti je. Ukoliko su obezbeđeni i ispunjeni svi ovi uslovi, tokom časa fizičkog vaspitanja učenici ne treba da nose masku.
Uputiti učenike da održavaju međusobnu fizičku distancu od najmanje 1 metar u svlačionicama. Ukoliko je moguće, organizovati nastavu sa manjim brojem učenika.
U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve. Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malog i tokom velikog odmora. Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kada god to vremenske prilike dozvoljavaju.
Organizovati korišćenje toaleta tako da u toalet ulazi onoliko dece koliko u toaletu ima kabina, a da se ispred toaleta čeka u redu sa održavanjem fizičke distance od najmanje 1 metra.
Ne održavati proslave, priredbe u školskom objektu. Ne organizovati grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete i dr.
Osobe koje dovode učenike u školu ne ulaze u školu već prate učenike do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta, gde učenike mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj/nastavnik.

4. Nošenje maski

Učenici:

  • Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu, pa sve do dolaska do svoje klupe.
  • Maska se obavezno koristi i tokom odgovaranja i tokom svakog razgovora.
  • Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili u toalet.
  • Maska se može odložiti kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.
  • Tokom boravka u školi može da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali maska treba da se koristi na ispravan način – tako da pokriva nos, usta i bradu. Takođe, ne treba koristiti masku koja je zaprljana ili ovlažena.
  • Nije dozvoljeno menjanje maski među učenicima.

5. Redovno pranje ruku

Edukovati učenike, nastavno i nenastavno osoblje o značaju redovnog pranja ruku i o tome kako se pravilno održava higijena ruku u cilju sprečavanje širenja infekcije, demonstracijom i postavljanjem postera, kao podsetnika o pravilnom pranju ruku, na svim mestima gde se ruke peru.
Edukovati ih da ne dodiruju oči, nos i usta neopranim rukama. Čas odeljenskog starešine iskoristiti za edukaciju učenika.
Kako? Vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola. Dezinfekcija ruku sredstvima na bazi 70% alkohola ne može zameniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane. Posle tri do četiri izvršenih dezinfekcija ruku, obavezno oprati ruke vodom i sapunom.
Kada? Obavezno pri ulasku u školu, pre jela, posle odlaska u toalet, pre spremanja hrane, nakon obavljanja respiratorne higijene (istresanja nosa, kašljanja u maramicu itd), posle igre (npr. posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja) i maženja životinja, kada su ruke vidno zaprljane, nakon povratka iz škole i uvek kada postoji potreba.
Gde? Na svim ulazima u školu i na izlazu iz sale za fizičko postaviti dezinfekciona sredstva na bazi 70% alkohola (koristiti ih uz obavezni nadzor nastavnika/dežurnog nastavnika). Na svim uređajima za pranje ruku postaviti tečni sapun (npr. toaleti, učionice). Funkcionalni uređaji za pranje ruku su jedino oni uređaji sa ispravnim slavinama i česmama, vodom i sapunom.

OBAVEŠTENJE – POČETAK ŠKOLSKE GODINE

Školska 2021/2022. godina počinje 1. septembra 2021. godine po ustanovljenom kalendaru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a nastavni proces biće u potpunosti sproveden prema Stručnom uputstvu za organizovanje i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u srednjoj školi u školskoj 2021/2022. godini.

Upisani učenici prvog razreda doći će u školsko dvorište kako bi se izbegla velika okupljanja u zatvorenim prostorijama i omogućio bezbedan polazak u školu, gde će im se obratiti direktor škole i predstaviti im odeljenjske starešine.

Nakon toga, imena učenika po odeljenjima pročitaće njihove buduće odeljenjske starešine, a zatim će se zajedno sa njima uputiti u svoje učionice gde će imati prvi čas.  To će biti čas odeljenjskog starešine na kojem će se upoznati sa rasporedom redovnih časova u školi i organizacijom onlajn časova izbornih programa, pravilima i kodeksom ponašanja u školi, udžbenicima koje će koristiti i drugim važnim informacijama.

Učenici će u školskom dvorištu biti primljeni po sledećem rasporedu:

Učenici društveno-jezičkog smera i IT odeljenje imaće prijem u 13 časova, a učenici prirodno- matematičkog smera u 13 i 30. 

Učenici prvog i trećeg razreda su u prvoj nastavnoj nedelji u poslepodnevnoj smeni u kojoj časovi počinju od 14 časova, a učenici drugog i četvrtog razreda u prepodnevnoj smeni u kojoj časovi počinju u 7 i 45.

Svim učenicima čestitamo polazak u školu i želimo mnogo sreće i uspeha u radu, a pre svega dobro zdravlje i bezbedan školski život uz poštovanje odluka i propisanih mera nadležnih organa o postupanju uslovima pandemije.

                                             Direktor Šeste beogradske gimnazije
                                                                     Radisav Milić

Upis u prvi razred

Poštovani roditelji i učenici,

Ukoliko ste rangirani za upis u Šestu beogradsku gimnaziju, pre svega Vam čestitamo na izboru, a zatim obaveštavamo o sledećem:

Upis učenika možete obaviti elektronskim putem, a možete se upisati i neposredno u školi. 

Prilikom podnošenja elektronske prijave ili prilikom neposrednog upisa u Školi, učenici biraju i dva izborna programa od ponuđenih sa spiska.

Izborni programi se realizuju sa jednim časom nedeljno. Programi koji učenik odabere postaju obavezni u prvom razredu, ocenjuju se i ocena ulazi u opšti uspeh učenika. U drugom razredu, ukoliko žele, učenici mogu birati druge izborne programe.

O IZBORNIM PROGRAMIMA: Učenici se u okviru izbornih programa mogu baviti i temama, pitanjima i problemima o kojima malo znaju, ali poseduju istraživačku radoznalost da o tome više saznaju. Koncept izbornih programa favorizuje problemsko učenje, odnosno sticanje znanja se odvija spontano tokom istraživačke i projektne delatnosti. Tako stečena znanja obično imaju široku primenljivost, a pruža se sloboda učenicima da uz pomoć nastavnika, a prema sopstvenim interesovanjima, kreiraju svoje aktivnosti. 

Izborni programi koji se nude u našoj školi u prvom razredu su:

  1. Jezik, mediji i kultura
  2. Pojedinac, grupa i društvo
  3. Umetnost i dizajn
  4. Zdravlje i sport

Prilikom upisa učenik treba da izabere dva programa od ponuđenih!

Detaljnije o temama izbornih programa može se videti ovde.

Neposredni upis u Školi moguć je 12.7.2021. i 13.7.2021. godine od 8 do 15 časova.

Ukoliko se učenici upisuju neposredno u Školi, potrebno je da ponesu uverenje o položenom završnom ispitu i da popune prijavu koja se kupuje u knjižari Prosvetni pregled.

Napomena: Prilikom dolaska u Školu učenici, roditelji ili drugi zakonski zastupnici su u obavezi da nose zaštitnu masku kao i da se pridržavaju i drugih propisanih zaštitnih mera.

POLAGANJE RAZREDNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA ZA UČENIKE – I, II I III RAZREDA

POLAGANJE RAZREDNOG ISPITA

U ZEMUNSKOJ GIMNAZIJI IZ ITALIJANSKOG JEZIKA
ZA UČENIKE – PRVOG, DRUGOG I TREĆEG RAZREDA

Ispit će se održati u OŠ „Marko Orešković“, ulica Otona Župančića 30,
obzirom da je u toku rekonstrukcija zgrade Zemunske gimnazije.

Pismeni deo ispita se održava 29. 05. 2021.
Prvi razred od 08č. do 09.30č.
Drugi razred od 10č. do 11.30č.
Treći razred od 12č. do 13.30č.
Usmeni deo ispita se održava 05. 06. 2021.
Satnica će biti naknadno saopštena.

Učenici ispit prijavljuju najkasnije do 27. 05. 2021. u OŠ „Marko
Orešković“ kod administratora Zemunske gimnazije svakog radnog dana od
09č do 14č. Prilikom prijave ispita potrebno je doneti: prijavu i
zapisnik (kupuju se u knjižari Prosvetni pregled preko puta Doma

omladine).

Prijavu i zapisnik je potrebno popuniti čitko ćirilicom.
Uput i uverenje o položenom ispitu matična škola je DUŽNA da izda
učeniku. Bez kompetne dokumentacije učenik neće moći da prijavi

ispit.

Na sajtu Zemunske gimnazije biće postavljeno gradivo za razredni ispit.
Za sva ostala pitanja možete se obratiti na mejl predmetnom profesoru.

Katarina Bijelić katabgp@yahoo.it