Професорке Сандра Плазибат и Данијела Вујисић креирале су веб-место за подршку угледним часовима које реализују.

Стална потрага за темама које спајају људе, културе, језике, просторе и време, изнедрила је идеју да се ученицима поставе нови, савремени, интерпретативни изазови. С тим у вези, осмишљавају се методолошки оправдани и научно утемељени истраживачки задаци. Спојеви/карике различите природе (лингвистичке, семантичке, културолошке, социолошке, психолошке…) помажу нам да осветлимо и освестимо писце и дела који су на књижевноисторијску сцену извели велике књижевне ликове.

Више о томе погледајте на овом линку.