У новембру 2022. године у нашој школи реализован је семинар ,,Инклузивно образовање и индивидуални образовни план” у организацији Групе МОСТ (водитељке Јеротијевић Милена и Гошовић Радмила). Семинар је организован за 30 учесника. Програм семнара обезбеђује развијање компетенције наставника за поучавање и учење и приоритетан је за област П1 (примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све – индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима).