У марту 2022, одазвали смо се на позив Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и у сарадњи са европским партнерима из Ирске, Литваније и Словеније, и одабрани смо са још осам школа за учешће у пројекту Селфи академија дигиталних школа.

Селфи академија дигиталних школа има за циљ да допринесе формирању онлајн заједнице у којој постојеће дигиталне школе (школе ментори) уз помоћ националних ментора деле искуства, препоруке и стручност са школама чланицама Селфи академије (школе чланице).*

Учешћем у пројекту школа чланица добија:

  • подршку националних ментора и школа-ментора за развој дигиталних капацитета установе према областима Селфи инструмента (Руковођење, Инфраструктура, Настава и учење, Вредновање, Континуирани професионални развој и Дигитална компетенција ученика) и према додатним областима STEAM и Онлајн учење;
  • приступ платформи на којој се налазе квалитетни ресурси (у виду кратких препорука, стручних материјала, презентација, аудио и видео-записа) који могу подржати школу на путу дигиталне трансформације у складу са њеним потребама утемељеним у резултатима самовредновања;
  • подршку националних ментора и школа-ментора за припрему дигиталног сегмента Развојног плана установе;
  • сертификат о учешћу у међународном пројекту за све запослене који учествују у његовој имплементацији;
  • остале врсте подршке у складу са потребама школе и даљим развојем пројекта.

Од изабране школе чланице очекује се да:

  • је спровела самовредновање применом Селфи инструмента;
  • настоји да примењује дигиталне технологије са циљем да унапреди како процес наставе и учења, тако и све остале школске процесе;
  • сарађују са националним ментором и школом-ментором, и користи ресурсе доступне на платформи пројекта Селфи академија дигиталних школа у циљу јачања сопствених дигиталних капацитета.

_______

*Део текста преузет је са сајта ЗВКОВ-а.