Пројекти који су током 2021/22 школске године добили ознаке квалитета су:

Назив пројекта Координатор Ознака квалитета
Twictionary Виолета Влашки национална 2022
Dječja prava – Viјeće učenika u školama/Children’s Rights – School Student Council Ана Ковачевић национална 2022
Sustainable Abundance Ана Ковачевић национална, европска 2021