Основни циљ пројектних активности је едукација ученика о очувању и неговању здравих стилова живота. Пројекат је подржан од Градске општине Звездара, а био је доступан свим ученицима школе. Током трајања пројектних активности у улазном холу школе редовно су постављани плакати као резултати пројектних активности.


Прва радионица је одржана 14.04.2022. године на тему „Утицај алкохола на младе“. Акценат је стављен на тренд конзумирања алкохола у популацији младих, анализу последица и утицај на промене свести адолесцената.

У реализацији друге радионице одржане 20. априла на тему „Дејство енергетских пића“, посебна пажња је посвећена дејству и последицама конзумирања свих врста енергетских пића.

„Утицај стреса на ораганизам“ је тема која је открила многе тајне и угодна решења за настали проблем. Овој радионици је присуствовала и Саша Грујић, представница Градске општине Звездара.

Дана 28.04.2022. одржана је четврта радионица на тему „Физичке и хемијске особине алкохола“. Поред велике примене у медицини, козметици и индустрији, ученици су у хемијском кабинету имали прилику да ураде и оглед о дејству алкохола на људски организам.

Радионица „Како чувам себе“ одржана је 05.05.2022. Ученици су редставили своје потребе и моделе очувања здравља, пре свега популарне тинејџерске трендове и начине како им одолети.

„Географски фактори производње сировина за алкохол“ била је следећа пројектна тема. Радионица одржана 09.05.2022. развила је знање о физичкогеограским одликама наше земље: виноградарским реонима, манифестацијама и традицији производње вина.

С посебном пажњом испраћене су активности радионице „Утицај алкохола на људски организам“ одржане 07.05.2022. Ученици одељења 3-8 Костић Лука и Јелић Дамјан приказали су алко-тест: како региструје постојање акохола у органзаму, начин функционисања и занчај.

Радионица „Алкохоли у друштвеним наукама“ повезала је историју, књижевност, драму и културе многих народа света.

У пројектне активности уврштена су и предавања еминентних универзитетских професора. Најпре је др Стеван Благојевић уз присуство 62 ученика, одржао предавање „Знањем против пропасти“. Фокус је стављен на дејство алкохола, афетамина, цигарета и других порока на организам младих.

Потом је 31.05.2022 др Маја Шумар Ристовић пред 68 ученика одржала предавање „Алкохоли“ с циљем да се укаже на дејство алкохола на нарушавање здравља и општефизичко и ментално стање.

Следила је реализација радионице „Пушење“. 31.05.2022. Бавили смо се утицајем дима на људски организам: активно и пасивно пушење – сличности и разлике.

Последња пројектна тема „Утицај алкохола у хуманистичким наукама“ делом је реализована у манастиру Раковица. Ученицима је свештенство говорило о значају и употреби вина у црквеним обредима. Искуства смо пренели својим вршњацима у школи.