Шта покреће насиље према деци и због чега је то важно?
Поглед на ситуацију везану за насиље пружа суморну слику живота многе деце у Србији. Деца су у свим контекстима изложена насиљу, од породице до школе, од дигиталног простора до шире заједнице. Окружена су бројним починиоцима насиља, од родитеља, преко вршњака, до стручних лица која би требало да пружају подршку развоју деце (наставници, тренери итд.). Ако желимо да створимо систем који ће обухватати више од саме заштите деце која доживљавају насиље, ако желимо да сузбијемо насиље у свим његовим различитим појавним облицима и различитим окружењима, потребно је да интервенције буду усмерене у односу на кључне узроке насиља.
Национални извештај: “Насиље према деци у Србији. Детерминанте, фактори и интервенције” Издавач: Уницеф Србија