Април 2022.
Учесница: Ангелина Жеравчић 2/9
Ментор: Дражен Зацеро
Координатор секције Активан грађанин: Ана Ковачевић

Наша школа је добила позив за семинар под називом Школа за културу мира, ненасиља и демократије у образовању – Баци пет! Семинар је одобрен од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а организатор је Центар за одговорну акцију, који координира друштвене интересне групе ради унапређења образовања, социјалне заштите и популационе политике.

Тема 1 – Како треба да изгледа служба за пружање психосоцијалне помоћи деци и младима (уводна разматрања, разлика између помоћи и подршке, како би изгледала служба одраслих, а како вршњачка). Метод – разговор учесника, груписање и сумирање, додавање вредности, алтернативно рад у малим групама, извештавање.

Тема 2 – Стратешки приступ и тактика (дискусионе теме, попут предлога начина на који се ученици укључују за подршку или укључују као подршка, како се опходе све стране, ко тамо ради, каква је приватност, и сл.).

Тема 3 – Стратегије механизма заштите деце, родитеља, стручних сарадника и наставника у конфликтним ситуацијама школе. Метод – разговор учесника, рад у малим групама, извештавање.

Циљ семинара је унапређење образовања за одрживи развој кроз образовање за људска права, промовисање културе мира и ненасиља и примену компетенција за демократску културу прописаних Референтним оквиром компетенција за демократску културу (Савет Европе). Поред тога, семинар нуди механизам заштите деце, родитеља, стручних сарадника и наставника у конфликтним ситуацијама школе, руководећи се циљевима Агенде 2030 (УН) као и Савета Европе.
Ученици, наставници и родитељи се често не слажу када су у питању изазови у образовању – односи ученика у одељењу, оцењивање, однос наставника и ученика, како се опходити према ученицима који се слабије сналазе у школи, а како с онима који су презаштићени.