Гимназија „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара укључила је ученике и наставнике наше школе у реализацију националног програма ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT, чије су активности због пандемије реализоване онлајн.

Циљеви пројекта су:

  • повећавање нивоа припреме ученика за матурски испит;
  • смањење стопе напуштања школовања;
  • пораст пролазности на матурским испитима;
  • повећање нивоа језичких вештина из српског и енглеског језика;
  • унапређивање емоционалних и социјалних вештина;
  • савладавање ефикасних вештина учења за завршетак средње школе;
  • побољшање односа школа-родитељ-дете;
  • помоћ у професионалној орјентацији.