Пројектни тим је приказао резултате пројекта мобилности Наставничком већу Седме београдске гимназије. Скупу је присуствовла и председница Школског одбора, Драгана Петровић која сматра да изнесене чињенице имају изузетан значај како за унапређење наставе тако и за ученике и родитеље. Имајући на уму значај теме за ученике будућег првог, другог и трећег разреда колеге су изнеле захтев да се резултати истраживања и правци развоја припреме матуре, прикажу родитељима њихове школе почетком нове школске године а израђени пробни тестови из српског језика и књижевности, математике, географије и биологије ураде у Седмој београдској гимназији током следеће школске године.