Мобилност, понедељак 25. март 2019.

Првог дана мобилности, пројектни тим Шесте београдске гимназије стигао је у Горњоградску гимназију у 9 часова. Уприличен је дочек у канцеларији директора, где су се чланови оба тима упознали и представили своје школе. Потом су домаћини повели госте у разгледање гимназије. Обишли смо школску библиотеку, салу за физичко васпитање, мултимедијални кабинет. У кабинету за биологију се налази вредна ботаничко-зоолошка збирка.
Директор Горњоградске гимназије је у оквиру срдачне поздравне речи изразио задовољство због сарадње у оквиру Еразмус+ пројекта. Разговарали смо о сличностима и разликама између образовних система у Републици Србији и Републици Хрватској, уз закључак да су нам изазови слични, али и да имамо шта да научимо једни од других, те да ту прилику не треба пропустити.
Уследила је изузетно опсежна и информативна презентација координатора Државне матуре Катарине Маркоје, која је обухватила следеће аспекте: историјат Државне матуре у Републици Хрватској, промене и прилагођавање у спровођењу испита, структуру испита (обавезни и изборни предмети), припрему ученика за испит, рокове и трајање матуре, везу између матурског испита и уписа ученика на факултет, могућности прилагођавања испита ученицима у индивидуализацији, улогу Националног центра за вањско вредновање у процесу Државне матуре и др. Овакав свеобухватан преглед био нам је добар основ за даље усвајање информација о Државној матури.

Мобилност, уторак 26. март 2019.

Другог дана мобилности проф. Магдалена Радочај одржала је огледни час математике (обавезног предмета на Државној матури) на којем смо били у прилици да уочимо одличне примере употребе ИКТ у настави – рад са паметном таблом и алатима за учење као што су ГеоГебра и СкетчПад. Посебно вредан аспекат часа су и начини укључивања ученика у израду задатака, као и сугестије проф. Радочај у вези са најчешћим грешкама које се догађају на матурском испиту из математике. Након одржаног часа имали смо заједничку дискусију о начинима провере исхода знања у настави у циљу припреме ученика за Државну матуру.
Огледни час биологије (изборног предмета на Државној матури) одржала је проф. Анита Перишић, у оквиру факултативног курикулума, за који се пријављују они ученици који желе да пријаве и полажу биологију као изборни предмет на Државној матури. На посматраном часу ученици су вежбали израду проблемских задатака који чине један од делова матурског испита.

Мобилност, среда 27. март 2019.

Трећег дана мобилности чланови тима Шесте београдске гимназије присуствовали су огледном часу географије (изборног предмета на Државној матури), који је одржао проф. Мирослав Уремовић. На овом часу смо изнова могли да уочимо изврстан пример примене ИКТ у настави, али и међупредметног повезивања, будући да је наставна јединица осветљена не само из географског, већ и из историјског и друштвено-економског угла.
Психолог школе Кристина Матасић одржала је нашем тиму презентацију о активностима педагошко-психолошке службе у сврху професионалне орјентације ученика, која подразумева професионално информисање и усмеравање. Презентација је обухватила питања теоријских оквира, улоге стручних сарадника у професионалној орјентацији и њеног конкретног спровођења у Горњоградској гимназији.
Кроз разговор са педагогом Мајом Вулић и психологом Кристином Матасић сазнали смо више и о типовима индивидуализације који су заступљени у образовном систему Републике Хрватске. Ученике који гимназију похађају по индивидуализованом принципу потребно је посебно узети у обзир и при организацији Државне матуре.

Мобилност, четвртак 28. март 2019.

Проф. Ана Томљановић одржала је огледни двочас хрватског језика четвртог дана мобилности. У фокусу часа била је анализа есеја, који представља један од сегмената испита из хрватског језика на Државној матури и у ком је уочено највише слабости код ученика. Час је заснован на претходно урађеним писменим задацима, те се његов први део састојао од анализе најчешће прављених грешака приликом писања есеја, док су у другом делу ученици на примерима најбоље оцењеног и најниже оцењеног есеја сами уочавали предности и недостатке у изради и испуњавању захтева задатка. Уочена је примена самовредновања у припреми за матуру, што доприноси бољем разумевању испитних захтева, а стога и бољим резултатима самог испита Државне матуре.
Стручне сараднице психолог Кристина Матасић и педагог Маја Вулић водиле су радионицу Образовни исходи. Уводни део чинило је предавање психолога школе о исходима учења на којој смо могли да кроз разговор упоређујемо исходе у Хрватској и Србији и утврдимо сличности и разлике. Други део радионице заснивао се на задатку да свако од чланова нашег тима за свој предмет напише исходе за жељену наставну јединицу. Тим је веома успешно урадио задатак. Заједно смо дошли до закључка да израду исхода радимо на врло сличан начин и да разумемо значај промене образовног система и усмерења на исходе.
У наставку смо посетили радну јединицу координатора Државне матуре Катарине Маркоје, која нам је омогућила увид у техничке услове и организациона питања спровођења матурског испита у Горњоградској гимназији.

Мобилност, петак 29. март 2019.

Петог дана мобилности координатор пројекта и проф. географије Јасна Перић и проф. математике Наташа Дабић Костић добиле су прилику да разговарају са фокус-групом ученика четвртог разреда који се тренутно активно припремају за испит Државне матуре.
Директор наше школе Раде Зејак је имао част да се у пратњи својих колегиница, проф. биологије Сандром Трпковић и проф. српског језика и књижевности Мином Павловић, састане са директорком Националног центра за вањско вредновање образовања Иваном Катавић и њеним сарадницима, који су нас додатно упутили у систем креирања задатака за Државну матуру, прегледања матурског испита и одабир оцењивача, уз обиље корисних и практичних савета за будуће спровођење екстерне матуре. Током пријатног и плодоносног разговора, директор је представио нашу школу и пројекат „Матура у мојој школи“ и подстакао заинтересованост саговорника за облике екстерног вредновања у образновном систему наше земље. Директорка и њени сарадници похвалили су поступност у реформама нашег школског система и исказали жељу да посете Београд и нашу гимназију како би се додатно упознали са успешним моделима који су већ спроведени код нас.
Чланови тимова Шесте београдске гимназије и Горњоградске гимназије састали су се на опроштајном ручку на ком се разговарало о току и ефектима мобилности, при чему су оба директора изразила задовољство због успешно реализованог пројекта и наду да ће се добра сарадња између двеју школа наставити и у будућности.
Колеге ментори и сарадници на реализацији пројектних активности:
Радован Либрић, директор
Координатор Магдалена Радочаја, проф. математике
Ана Томљановић, професор хрватског језика
Анита Перишић, професор биологије
Мирослав Уремовић, професор географије