На конкурсу „Примери успешних ваннаставних активности у основним и средњим школама у Србији“ Завода за унапређивање образовања и васпитања учествовала је и наша школа са три ваннаставне активности. По одлуци Комисије у Базу успешних примера ваннаставних активности уврштене су све три активности Шесте београдске гимназије, пројекти „Којекуде Србијом“ и „Велики рат“ и манифестација „Новембарски дани Соње Жарковић“. Одређен број радова одређен је за јавно представљање, међу којима су се нашли и „Новембарски дани Соње Жарковић“. Јавно представљање одржано је 25.10.2018. у Основној школи „Вук Караџић“. Наши ученици су успешно презентовали школу и велики број активности које су у оквиру ове манифестације реализоване од 2007. године до данас.