На иницијативу директора VI београдске гимназије у нашој школи је одржан први Сусрет гимназија из престоница региона. Овај скуп је одржан 20.04.2017. године овом приликом је потписан меморандум о сарадњи шест гимназија из главних градова земаља са простора бивше Југославије. Потписнице овог меморандума и сада партнерске школе VI београдске гимназије су :

  • Гимназија Јоже Плечник – Љубљана, Словенија
  • Горњеградска гимназија – Загреб, Хрватска
  • Прва сарајевска гимназија – Сарајево, БиХ
  • Гимназија Слободан Шкеровић – Подгорица, Црна Гора 
  • Гимназија Јосип Броз Тито – Скопље, Македонија

Наша гимназија има потписане меморандуме о сарадњи и са српским гимназијама из Мађарске и Румуније:

  • Гимназија Никола Тесла – Будимпешта, Мађарска
  • Гимназија Доситеј Обрадовић – Темишвар, Румунија 
  • Гимназија Зинка Голеску – Питешти, Румунија