03.06.2017. у оквиру хемијске секције “Чаробна хемија” посетили смо Хемијски факултет и “Отворену лабараторију”. Прво смо обишли Хемијски музеј, потом су ученици одређивали анјоне и катјоне и на крају “чари хемијских огледа”.

 

Драгана Бранковић-Срзић, професор хемије