Шеста београдска гимназија у оквиру међународне размене ученика сарађује са АФС Интеркултура, организацијом која се бави програмима размене средњошколаца узраста од 15 до 18 година. Заинтересовани ученици имају могућност да бораве у страној земљи по сопственом избору, смештени у породицама домаћина. Боравак укључује похађање локалне школе, учење новог језика и истраживање и упознавање културе земље домаћина.

Поједини ученици наше школе претходних година боравили су у Француској, Италији, САД и Тајланду, где су током једне школске године похађали тамошње локалне школе. Наша гимназија је вишегодишњи партнер са организацијом АФС Интеркултура Србија. У оквиру те сарадње нашу школу су похађали ученици из Немачке, Италије и Турске, који су били веома активни и узимали учешће у школским манифестацијама и ваннаставним активностима.

Сви заинтересовани ученици и њихови родитељи могу добити све неопходне информације преко сајта: info.interkultura@afs.org и на адреси Ломина 29.

Керемђан Аданур родом из Турске, захваљуjући програму међународне размене ученика, похађаo je четврти разред гимназије природно-математичког смера школске 2019/2020. године

Његово учешће како у наставним тако и у ваннаставним активностима запажено је од стране наставника. У приредби поводом Дана школе било је запажено његово учешће које је пропраћено великим аплаузом и овацијама свих присутних.